Foto: Mostphotos

Politiker vill öka skyddsjakten på skarv – 15 000 fåglar kan skjutas av

Antalet skarvar i Stockholms skärgård ökar trots skyddsjakt. Nu kan ytterligare 15 000 fåglar komma att skjutas, om landstingsrådet Gustav Hemming (C), får bestämma. – Vi måste sluta betrakta skarven som en utrotningshotad art, säger han till DN.

  • Publicerad 11:47, 28 jun 2016

Totalt finns mellan 25 000 och 30 000 skarvar i Stockholms skärgård, trots att det bedrivits skyddsjakt på fåglarna i nära 15 år. Det väcker känslor, inte minst hos öbor som menar att fåglarna tar död på fisket och även öarna de häckar på när deras bajs dödar träden som de bosätter sig i.

Nu vill Gustav Hemming (C), landstingsråd, öka jakten ordentligt.

– Jag vill ta ned beståndet till en tredjedel genom startegisk skyddsjakt i hela länet. Det räcker inte att ta bort 1800 skarvar på ett år, säger han till DN.

Han anser att skarven inte längre kan vara skyddsklassad på det sätt den är idag.

– Vi måste sluta betrakta skarven som en utrotningshotad art. Skarven har ökat explosionsartat i hela Europa. Det är helt omotiverat att den har en sådan skyddsklass, säger han till DN.

Naturvårdsverket anser dock att det inte finns bevis för att skarven påverkar fisket i den grad att skyddsjakten måste öka och att skyddsjakten på 1. 800 skarvar i Stockholms skärgård räcker.

– Det finns inga vetenskapliga data eller beprövad erfarenhet som visar någon som helst effekt med att skjuta skarven, Fiskeproblemen beror på mänskligt orsakade störningar i ekosystemet. Främst överfiske och övergödning, även klimatförändringar, miljögifter, fartygstrafik och oljeutsläpp påverkar i mindre grad, säger Krister Mild, handläggare på Naturvårdsverket till DN.