Försvarar beslutet. Gustav Johansson (M) ordförande i Enskede-Årsta stadsdelsnämnd säger att förvaltningen följer de regler som finns. Foto: Anna Z Ek

Politiker: "Vi följer lagar och regler"

Politikern Gustav Johansson (M), ordförande i Enskede/Årsta/Vantörs stadsdelsnämnd, försvarar beslutet att neka Dalenbon Angel Vasquez Basurto personlig assistans.

  • Publicerad 11:32, 26 mar 2021

Han vill, liksom stadsdelsförvaltningen, inte uttala sig om ett enskilt fall. Men han försvarar de beslut som förvaltningen och nämnden tar.

– Vi har en mycket stor förståelse för att pandemin i mycket stor utsträckning haft en negativ påverkan för många av våra invånares vardag. Men de beslut vi fattar sker alltid inom den ram lagstiftaren beslutat om. Vi har ett kommunalt uppdrag att upprätta lagar och regler och det gör vi. Jag har fullt förtroende för att förvaltningen gör rätt bedömning, säger Gustav Johansson (M).

Han vill inte svara mer ingående på frågan om anhöriga ska behöva räkna med att ge vård och omsorg, när en daglig verksamhet minskar sin verksamhet.

Oklart läge

Sandra Lötbom Andersson är delägare och verksamhetschef på Angels assistansbolag Glaucus Assistans.

Hon förstår inte stadsdelens beslut.

– Det är helt vansinnigt. Jag har inte varit med om innan att en kommun stänger en daglig verksamhet och inte erbjuder något annat. Försäkringskassan har beviljat Angel assistans för kvällar och nätter när han inte är på den dagliga verksamheten. De timmarna tycker nu stadsdelen att han ska portionera ut under hela dagen. Men det går inte, vem ska då ta hand om honom på kvällar och helger? frågar hon sig.

Enligt Socialstyrelsen har kommunen, och inte Försäkringskassan, ett ansvar för att en person får extra personlig assistans vid tillfälliga, utökade behov. Samtidigt skriver Socialstyrelsen, till Mitt i, att det inte är helt sjävklart vad som gäller vid en längre tids utökade behov såsom när en daglig verksamhet stänger under lång tid. Men, skriver myndigheten, "kommunen har alltid det yttersta ansvaret för att personer får den hjälp och det stöd de behöver."

Socialstyrelsen skriver också, att för att en kommun ska kunna avslå en ansökan så måste behovet faktiskt vara tillgodosett, det räcker inte att behovet kan tillgodoses på annat sätt.