Upprörd. Göran Hillman (V) känner sig förd bakom ljuset när förvaltningen inte berätta hur allvarligt läget var kring konstgräsplanerna. Foto: Erik Lejdelin/Privat

Politiker: Vi blev förda bakom ljuset

Kultur-, demokrati- och fritidsnämndens ledamöter blev informerade först när domen om slarvet med konstgräsplanerna föll. – Det är skandalöst, säger Göran Hillman (V).

  • Publicerad 15:47, 7 jan 2022

Det får inte förekomma igen.

Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden tvingas betala 110 000 kronor i vite efter att deras förvaltning slarvat i hanteringen av det miljöfarliga granulatgummit på kommunens konstgräsplaner.

Efter Mitt i:s granskning visade det sig att politikerna i nämnden blev informerade först när domarna från mark- och miljödomstolen hade fallit.

Enligt ledamoten Göran Hillman (V) låg de "undangömda i skrivelser för kännedom".

– Det känns som att förvaltningen mörkade det hela för oss. Senaste gången frågan om granulater var uppe i nämnden var i september och då fick vi lugnande besked om att allting var i sin ordning.

I det skedet var ärendet två veckor ifrån att gå till domstol, något som inte framkommer till politikerna enligt nämndprotokollet. Förvaltningen berättade då att frågan hanteras och att deras rutiner utvecklas kontinuerligt.

Slarvet med konstgräsplanerna

Mitt i har tidigare berättat att miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Järfälla begärde in dokumentation om hur fritidsförvaltningen följt sin egen handlingsplan angående de miljöfarliga granulaterna från kommunens konstgräsplaner.

Fritidsförvaltningen svarade för sent och vid en inspektion framkom det att flera filter i dagvattenbrunnarna saknades likaså anvisade hårdgjorda ytor för snö – där stora delar av gummit samlas. Kommunen behöver nu betala 110 000 kronor för slarvet.

Orsaken till tabben ska ha varit dålig dialog mellan förvaltningarna, semesterar och sjukdom.

Visa merVisa mindre

Enligt Torsten Friberg (C), ordförande i nämnden, bekräftar att informationen kom sent.

Borde inte ni fått reda på det här tidigare?

– Ja, det kan man tycka, det är en stor sak.

Han säger att han tagit "ett snack" med förvaltningen och att semestrar och sjukdomar inte är någon bra ursäkt till slarvet.

– Det här är förhoppningsvis bara en engångsföreteelse, det får inte förekomma igen.

Orsaken till att politikerna inte fick veta något om att ärendet var på väg att gå till domstol, var för att förvaltningen inte uppfattat att det var riktigt så illa.

– I vår värld jobbade vi med det som miljöförvaltningen efterfrågade. Men kommunikationen mellan oss och miljöförvaltningen hade brister som vi nu håller på att rätta till, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör.

Göran Hillman menar att ni mörkade för politikerna?

– Vårt uppsåt var aldrig att mörka. Men med facit i hand kunde vi informerat tidigare och vid fler tillfällen.

Hon säger också att de nu lovat politikerna en fördjupad rapportering av hela konstgräsfrågan till nästa sammanträde.