Tallkrogens BP. Från bollplan till bostadsplaner – nu är bygglovet klubbat. Foto: Sacharias Källdén

Politiker sa ja till bostäder på bollplan

Förra veckan togs ytterligare ett steg mot tillfälliga bostäder på Tallkrogens BP, när stadsbyggnadsnämnden sa ja till ansökan om bygglov.

  • Publicerad 12:16, 4 okt 2021

Det är kommunala bostadsbolaget Stockholmshem som har sökt bygglov för tre modulhus med totalt 28 lägenheter för nyanlända familjer på bollplanen.

Familjerna bor i dag i tillfälliga bostäder i Slakthusområdet men måste snart flytta på grund av de byggarbeten som väntar där.

– I och med att bollplanen ligger så pass nära kan deras barn gå kvar i skola och förskola. Det gör den här platsen extra intressant, förklarade stadsledningskontorets samordnare i bostadsfrågor Anna Mölgård i Mitt i Söderort i augusti.

Alla partier i stadsdelsnämnden sa ja till bygglovsansökan, utom Sverigedemokraterna som yrkade på avslag.

Så vad händer nu?

Enligt Anna Mölgård måste mark- och grundläggningsarbeten upphandlas och genomföras innan modulhusen kan lyftas på plats.

– Husen finns redan färdiga eftersom de har använts i Hökarängen tidigare, men ska flyttas på plats efter att mark och grunder är klara. Man vet aldrig hur lång tid de olika delmomenten tar så det är svårt att ge en tidsuppskattning när det är dags för inflyttning, säger hon.

Det beviljade bygglovet är tidsbegränsat och gäller i fem år, men det kan förlängas.

På sikt är dock tanken att bollplanen åter ska tas i anspråk för idrott. Som Mitt i också berättat tidigare, pågår diskussioner mellan staden och Djurgården hockey om en träningshall på planen.