Malin Danielsson (L) säger att kommunen ska påtala vikten av bra busstrafik till SL. Foto: Stefan Källstigen

Politiker: ”Det är SL som ska köra bussarna.”

Det är SL:s ansvar att busstrafiken till Gladö kvarn fungerar och utökas, säger politikern Malin Danielsson (L). – Men det är inte så att någon ska bli tagen på sängen för att det behövs mer trafik i området nu när inflyttningen ökar, säger hon.

  • Publicerad 09:53, 18 okt 2018

Politikern Malin Danielsson (L) är ansvarigt kommunalråd för samhällsbyggnadsfrågor. Enligt henne är det SL:s ansvar att ordna så att barnen kommer till skolan i tid.

Eftersom att det redan går bussar på morgonen är det inte kommunens sak att sätta in extra skolbussar, som man gjorde när Gladövägen byggdes ut nyligen och SL inte trafikerade sträckan.

 Vi har byggt ut vägen så att den klarar busstrafik

           Malin Danielsson

– Självklart vill vi gärna ha bra kollektivtrafik och vi tar gärna den diskussionen. Men vi anser att det är SL som ska köra buss till området. Vi har byggt ut vägen så att den klarar busstrafik och det är också vårt ansvar att påtala att det behövs mer trafik, säger Malin Danielsson.

”Har ni påtalat att 709 bör går oftare till SL?”

– Vi har inte sagt något explicit om 709 i det senaste yttrandet inför nästa tidtabell. Men det är inte så att någon ska bli tagen på sängen för att det behövs mer trafik i området nu när inflyttningen ökar. Vi har haft den dialogen ändå, även om det inte står i yttrandet, och lämnat befolkningsstatistik till SL. Framöver ska vi påpeka att SL bör se över trafiken till Gladö kvarn nu när inflyttningen ökar och det ska byggas ungefär 100 bostäder till där.

När kan en ökad trafik bli aktuell om SL går med på att utöka trafiken?

– Tidtabellen för i vår är klar. Förändringar kan börja gälla efter sommaren när det kommer en ny tidtabell, säger Malin Danielsson.

Mitt i har sökt SL som ska återkomma med svar på hur de ser på bussfrågan.