Årstaskogen ska bli naturreservat, men det finns också planer på 1 000 bostäder. Foto: Oliver Lindkvist

Politiker bjuds in till picknick i Årsta skog

Nätverket Bevara Årstaskogen bjuder in politiker till picknick i Årstaskogen den 22 augusti. – Vi vill att de ska se med egna ögon vad de vill förstöra, säger Leif Löf.

  • Publicerad 10:18, 10 aug 2017

I början av sommaren presenterade staden planer på att bygga 800-1 000 bostäder i gränslandet mellan Årstaskogen och nuvarande bebyggelse.

1 000 bostäder ska byggas i Årstaskogen

Snabbt bildades nätverket ”Bevara Årstaskogen” och gruppen har nu över 1 200 följare på Facebook.

Nätverket är kritiska till bostadsplanerna och anser att all tillgänglig mark i Årstaskogen skulle byggas bort. De menar att naturreservatet bara kommer att bestå av strandpromenaden och branta och otillgängliga sluttningar. Nu bjuder de in ansvariga politiker som Roger Mogert (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden och Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden, till picknick i skogen den 22 augusti.

– Vi vill att de förklarar sig och vi vill att de får se med egna ögon vilka värden som försvinner. Vi vill ha en dialog, säger Leif Löf, en av initiativtagarna till ”Bevara Årstaskogen”.

Platsen för picknicken är lekplatsen Trollskogen, nära Årsta IP. En del av skogen där det kommer att bygga bostäder om planerna förverkligas.

Det känns som att de offrar skogen och luras genom att säga att det blir ett naturreservat.

Leif Löf, ”Bevara Årstaskogen”.

– Mycket har förändrats på kort tid. 2014 var hela skogen tänkt att bli naturreservat, ett par år senare planeras det här som blir som en vägg mot Årstaviken. Politikerna säljer in det som att det handlar om att tillgängliggöra Årstaskogen, men det blir bara en brant kvar ner till strandpromenaden, säger Leif Löf och fortsätter:

– Det känns som att de offrar skogen och luras genom att säga att det blir ett naturreservat.

Arbetsgruppen har också delat ut flygblad och gör en namninsamling.

– Vi kommer att kämpa för det här så långt det är möjligt, säger Leif Löf.