Ingen påföljd. Polismannen arbetar i LPO Sollentuna som utöver Sollentuna även innefattar Upplands Väsby och Sigtuna. Foto: Mostphotos/Mitt i

Polisman som använde n-ordet slipper disciplinstraff

En polis i LPO Sollentuna ska flera gånger ha uttryckt sig rasistiskt. I juni i år anmäldes mannen till personalansvarsnämnden. Nu står det klart att han slipper disciplinpåföljd då nämnden har avskrivit ärendet.

  • Publicerad 05:50, 29 sep 2021

Har en tendens att "slänga ur sig grodor".

Regionpolisledningen i Stockholm anmälde polisinspektören som arbetar hos Sollentunapolisen (som även hanterar Sigtuna och Upplands Väsby) efter att han ska ha uttryckt sig rasistiskt vid upprepade tillfällen.

Grova uttalanden

Enligt anmälan har mannen bland annat sagt "jävla neger" om en person som befann sig utanför polisbilen – samtidigt som en mörkhyad kollega befann sig i samma polisbil som han själv.

Tidigare i våras ska polismannen ha sagt till sina kollegor att han skulle ut och "banka afghaner”, Enligt personalen i hans arbetsgrupp är den typen av uttryck vanligt förekommande från polismannen, liksom över huvud taget nedsättande kommentarer om människor med annat ursprung.

Ansvarsnämnd friar rasistanklagade poliser

"Ger en skev bild"

Mannen själv säger till sitt försvar att har en tendens att "slänga ur sig grodor". Han vill även poängtera att han inte är en rasistisk människa och att ärendet därför ger en skev bild av honom. Som förklaring till varför han yttrat sig som han gjort har han bland annat sagt att han bara sagt vad han såg utanför polisbilen.

I Polismyndighetens etiska policy och i ”Polismyndighetens strategi for likabehandling” framgår det tydligt att kränkningar i någon form inte är accepterat.

Att i dag använda de uttryck som polismannen har visar en omdömeslöshet ”som allvarligt kan påverka allmänhetens förtroende för polisen” då de är” föråldrade, förolämpande och har ett uppenbar negativ laddning”, anser regionpolisledningen.

Man anser att mannen har ”åsidosatt vad som ålegat honom i anställningen”, att ”felet inte kan betraktas som ringa” och föreslår påföljd i form av en varning.

Nämnden var bakbunden

Men en åklagare vid Särskilda åklagarkammaren har tidigare beslutat att inte inleda förundersökning om förolämpning trots att det anmälda skulle kunna utgöra brott – detta då det ”kan antas att åtal för det anmälda brottet inte skulle komma att ske till följd av en bestämmelse om särskild åtalsprövning”.

Fallet avskrivs

Detta ledde i sin tur att personalansvarsnämnden inte kunde göra annat än att avskriva fallet. Skälet är att om en gärning har prövats i straffrättslig ordning så kan det bli ett disciplinärt förfarande ”bara om gärningen, av någon annan orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott”.

Polismannen åtalas därför i domstol. Han kan inte heller få någon disciplinpåföljd för tjänsteförseelse av personalansvarsnämnden.

Ett undantag från åtalsplikten

I svensk rätt gäller en absolut åtalsplikt som innebär att åklagare ska väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal – men ingen regel utan undantag.

Ett exempel på ett sådant undantag är regler om särskild åtalsprövning, som kan innebära att åklagare får väcka åtal för vissa brott endast om det är ”påkallat från allmän synpunkt” eller om den som drabbats av brottet också anger brottet.

Det handlar oftast om gärningar ”av mindre allvarlig beskaffenhet där intresset av lagföring gör sig mindre starkt gällande”.

Reglerna om sådana undantag från åtalsplikten finns för att systemet aannars skulle kunna bli överbelastat då åklagare behövt ta hand om stora mängder av relativt sett "lindriga" brott.

Visa merVisa mindre