Polisen hjälper till att utföra biljettkontroller. Foto: Åsa Sommarström

Polishjälp vid kontroll av bussbiljetter

Polisen i Järva och Arriva har startat ett samarbete för att biljettkontrollanter ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli utsatta för hot eller våld. Det innebär att polisen finns med och biträder då biljettkontroller genomförs.

  • Publicerad 16:35, 24 apr 2017

Mitt i har tidigare berättat om att varit stora problem med plankning på en del busslinjer i Järva. Det har också förekommit skyddsstopp för biljettkontrollanternas arbete på grund av otrygg arbetsmiljö.

Nu har ett gemensamt arbete mellan Polisen och Arriva startat för att komma till rätta med problemen.

”Viktigt att vi tar det på allvar”

– Vi kommer främst att rikta in oss på att hjälpa till med biljettkontroller på busslinjer 179 och 540. Vi kände att det är viktigt att vi alla tar detta på allvar och gemensamt tar krafttag för att stävja problematiken. Tillsammans med Arriva och SL har vi stöttat biljettkontrollanterna vid större biljettkontroller på bussarna i Järvaområdet. Nolltolerans har praktiserats, säger Frida Nordlöf, kommunpolis i Järva.

– Storbusskontrollerna handlar om att tydligt markera att det aldrig är acceptabelt att åka med kollektivtrafiken utan att visera sitt kort. Fuskåkning innebär uteblivna intäkter som skulle kunna användas till att förbättra servicen för alla, men det är även en fråga om bristande respekt för förarna och andra som betalar för sig. För att inte nämna att det är en olaglig handling, säger Kenny Bungss, trygghetschef på Arriva.

Under två dagar har man hittills utfört insatser. Ytterligare fyra dagar under våren är i nuläget planerade och nästa gång är den 26–27 april.

– Utöver planerade datum sker biljettkontrollanternas arbete kontinuerligt som vanligt. Vidare sker en fortsatt samverkan vilket ska vara en naturlig del av polisens arbete för att förhindra brott, lagföra brottslingar och öka tryggheten för våra invånare, säger Frida Nordlöf.