Poliser kan behöva skjutsas till stationen

Minst 380 miljoner kronor kommer den planerade polisstationen i Järva kosta att bygga. Huset ska klassas som skyddsobjekt vilket innebär extra höga krav på säkerheten. Trots det finns en oro bland poliserna över arbetsmiljön i Rinkeby. Ett förlag som presenterats är att polisen ska skjutsas till och från arbetsplatsen. Mitt i har tittat närmare på Järvabornas polisstation.

  • Publicerad 14:55, 21 mar 2017

Bygget: Skyddsobjekt

Skottsäkra fönster, väggar förstärkta med plåt och omgärdat av stängsel. Så ska två av de fyra huskropparna utmed Rinkeby allé byggas om till en säker arbetsplats för polisen.

Husen är sammanlänkande av en envåningslänga, som fastighetsägaren Familjebostäder vill bygga på med fyra våningar. På den norra sidan byggs en entré där det ska finnas en reception och en passexpedition.

– Det nya polishuset kommer att bli ett skyddsobjekt och ha samma typ av säkerhet som polisstationerna i liknande områden som Rosengård och Södertälje, säger Göran Strömberg, tillförordnad chef för nationell lokalplanering hos polisen.

Skyddsobjekt är benämningen på byggnader eller anläggningar som behöver förstärkt skydd mot till exempel sabotage, terroristbrott, grovt rån eller spioneri.

Statsministerns bostäder, polisstationen i Rosengård och försvarsmaktens anläggningar är exempel på skyddsobjekt.

Kommer att bli ett skyddsobjekt och ha samma typ av säkerhet i som polisstationerna i liknande områden som Rosengård och Södertälje

Det innebär också att man kan riskera straff på upp till ett års fängelse om man fotograferar fastigheten. Den som uppehåller sig vid eller vill ha tillträde till skyddsobjektet är skyldig att på begäran av den som bevakar skyddsobjektet identifiera sig och underkasta sig kroppsvisitation, samt finna sig i undersökning av fordon.

Även under byggtiden kommer huset behöva förstärkt säkerhet. i Familjebostäders genomförandebeslut nämns bland annat hot och skadegörelse som en risk under byggperioden, man anser att: ”bevakning kommer att behövas dygnet runt under produktionen.”

Facket: ”Det finns en oro bland personalen”

I tre år har Järvas polisstyrka varit utspridd och arbetet på distans. Flera poliser uttrycker en önskan om att så snart som möjligt få komma på plats i Rinkeby. Men arbetsmiljön i Rinkeby oroar också flera poliser.

– Det finns en oro bland personalen över att arbeta i ett polishus i Rinkeby. Vi förstår den oron, särskilt handlar den om hur man på ett säkert sätt kan ta sig till och från sin arbetsplats i Rinkeby. Jobbar man i Järva som polis blir man igenkänd, säger Christoffer Ersenius, lokal fackordförande för polisområde Rinkeby.

Ett stort orosmoment är att åka kollektivt, att ta sig till tunnelbana efter jobbet.

Det finns en oro bland personalen över att arbeta i ett polishus i Rinkeby

I februari förra året blev man klar med riskbedömningen. Ett förslag är att det ska finnas säkra parkeringsplatser för polisernas privata bilar. Man har också diskuterat att poliserna i någon form ska bli skjutsade till och från jobbet, från parkeringsplatser i ett annat område.

Lokalpolisområdeschefen Niclas Andersson har tidigare berättat att det kan vara ett alternativ i samband med någon särskild händelse då ökad säkerhet kan behövas.

– Jag tror och hoppas att det inte ska behövas, säger han.

Eftersom polisens flytt är framskjuten till 2019 hoppas Christoffer Ersenius att problemen med kriminella vid tunnelbanan ska vara något som polisen arbetat bort innan polishuset står färdigt.


Så här ska det planerade polishuset i Rinkeby se ut. Illustration: e.l.e arkitekter.

Prislappen: 380 miljoner kronor

Prislappen för att bygga om bostäderna på Rinkeby allé till ett polishus beräknar fastighetsägaren Familjebostäder till 380 miljoner inklusive garage, enligt genomförandebeslutet från förra året. Vilket motsvarar cirka 32 213/kvm inkl. moms i 2018 års penningvärde.

Det är fastighetsägaren som står för ombyggnadskostnaderna. Därefter bestäms en hyra som utgår från marknadsvärdet och ska täcka produktionskostnaderna, som Polismyndigheten ska betala.

Polisstationen planeras ha en lokalyta på 6750 kvadratmeter och grundhyran är beräknad till 2000 kr/kvm per år. Det innebär en hyreskostnad på minst 14 miljoner kronor per år.

Grundhyran kommer att justeras med ombyggnadstillägg.

Utöver det planerar polisen att investerar cirka 30 miljoner för säkerhet och spridningsnät för IT.
Enligt polisen pågår nu en upphandling som väntas vara klar under maj.

Fakta

Arbetsplats för 240 personer

Stationen ska bli 6750 kvadratmeter, det blir en arbetsplats för 240 personer. 130 poliser i yttre tjänst, 100 i inre och ytterligare tio anställda.

Även polisens kontaktcenter 114 14 ska finnas i lokalen.

Att huset ska klassas som skyddsobjekt kan underlätta för polismyndigheten att få tillstånd att kameraövervaka.

Källa: Polismyndigheten
Visa merVisa mindre

Polishuset i Politiken: Huset som ska lösa problemen

Polishus i Rinkeby har används frekvent som slagträ i den politiska debatten om tryggheten i Järva. Ofta har det nämnts av politiker som en lösning på Järvas problem med kriminalitet, bland annat av inrikesminister Anders Ygeman (S).

Efter Mitt i:s avslöjande om att polishuset försenas igen, med ytterligare ett år, och inte kommer att stå färdigt 2019, reagerade riksdagsledamoten och tidigare justitieministern Beatrice Ask (M).

I en skriftlig fråga till Anders Ygeman ville hon veta om han kan garantera att det inte försenas ännu mer och om han tänker vidta några åtgärder för att skynda på byggandet av polishuset.

I svaret, som kom i början av mars, skriver Anders Ygeman att upphandling pågår och det inte är något som regeringen rår över.
Sedan Mitt i:s berättade om förseningen har vi sökt Ygeman för en kommentar.