Polisens fråga: ”Vilket är det riktiga vapnet?”

Ett inlägg på Polisen Farsta, Vantörs Facebooksida skapar engagemang. På en bild visas tre pistoler – två attrapper och ett riktigt vapen. Det är upp till användarna att gissa vilket som är det riktiga. – Min tanke var att mana till eftertanke och inte döma en polisman på en gång, säger Donnie Dierks, polisen bakom inlägget.

  • Publicerad 12:58, 27 sep 2018

Ett inlägg på Polisen Farsta, Väntörs Facebooksida har på kort tid skapat stort engagemang.

Inlägget visar en bild på tre pistoler. Men bara ett av vapnen på bilden är äkta – de andra är så kallade soft air guns, vapenattrapper.

”Det här är ett inlägg som manar till eftertanke och att inte döma någon innan rättssystemet arbetat färdigt”, skriver polisen, och uppmanar användarna att gissa vilket av vapnen som är äkta.

I kommentarsfältet är gissningarna minst sagt spridda – ett tecken på att syftet med inlägget uppnåtts.

– Min tanke var att mana till eftertanke och inte döma en polisman på en gång – på ofta ganska knapphändiga uppgifter som kommer ut i media. Det är sällan polisens bild då polisen i stort sett alltid värnar förundersökningssekretessen. Det blir ofta dem som inte har hela bilden som får säga sitt – ofta blir det väldigt ensidigt, säger polisen Donnie Dierks som är upphovsman till inlägget.

Bilden som polisen la upp på Facebook. Två är låtsasvapen – ett är äkta.

”Går inte att skilja på”

Donnie Dierks vittnar själv om att polisen titt som tätt möts av just låtsasvapen av det här slaget ute på fältet.

– Det som blir ett problem är när någon visar ett sånt vapen – det är huvudessensen med inlägget. Det går inte att skilja på, så länge det inte är vattenpistoler eller liknande.

Samtidigt tycker han personligen inte att soft air guns eller liknande bör förbjudas, men att användning endast ska få ske under kontrollerade former – exempelvis på en skjutbana.

En annan lösning skulle vara att göra det tydligare att vapnen är just attrapper – men även detta riskerar att medföra problem.

– Jag skulle gärna se att de exempelvis har en stort röd markering på pipan så att det verkligen går att skilja på ett låtsasvapen och ett riktigt. Samtidigt är problemet då att den med som bär på ett riktigt vapen och har dåliga intentioner lätt kan måla om det.