Polisen planerar insatser riktade mot ungdomsbrott

I samband med att vissa kategorier av brott där både gärningsperson och brottsoffer är unga ökar, planerar polisen i samråd med Lidingö stad och andra aktörer särskilda insatser för att få stopp på det. 

  • Publicerad 18:00, 27 feb 2020

Brottssiffrorna är visserligen fortfarande låga på Lidingö jämfört med andra delar av Stockholm, men polisen planerar riktade ungdomsinsatser tillsammans med Lidingö stad, för att bryta den negativa trenden.

2018 skedde enligt polisen sju personrån på Lidingö och förra året skedde 14.

Enligt Brottsförebyggande rådet, Brå, var de flesta som utsattes för rån under 18 år. Bara två var över 18.

Rån mot unga ökar på Lidingö – polisen följer utvecklingen

Förutom polisens insatser genomförs även nätverksmöten mellan skola, socialtjänst och polis kring unga individer i riskzonen.

– En viktig del i det arbetat är att alla brottsliga handlingar skall anmälas till polisen. Behövs det stöd och hjälp till brottsoffer så kan både staden och polisen bistå med det. Vi har ett gott samarbete med polisen och vill fortsätta utveckla det för Lidingöbornas bästa, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, i ett pressmeddelande.

Trygghetsvandring i Högsätra

Aktörer som skolor, polis, handlare och bostadsbolag i kommunen träffas regelbundet för att diskutera och titta på åtgärder.

En konkret insats som kommer att genomföras under våren, är en gemensam trygghetsvandring i Högsätraområdet.

– Det är ett område där många barn och ungdomar rör sig på kvällstid och därför är det viktigt att flera aktörer tillsammans inventerar området ur ett trygghetsperspektiv, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef på kommunen, i ett pressmeddelande.

Sex unga inblandade i knivrån vid Kottla – alla är under 15 år

Uppmaning att anmäla alla eventuella brott

Det behövs även längre insatser där gärningspersonerna är unga. Där har socialtjänsten en viktig roll.

– För barn och ungdomar är närvaron av trygga vuxna viktig. Fältkuratorerna finns till hands både för barn, ungdomar och vuxna. De lyssnar, stöttar och hjälper vidare om det behövs. Även nattvandringen gör stor skillnad och är något som vi starkt uppmuntrar föräldrar att delta i, säger säkerhetschefen, i en kommentar.

Både staden och polisen uppmanar föräldrar att se till att eventuella brott alltid anmäls. De välkomnar även tips via www.polisen.se eller via telefon 114.14.