Pernilla Vera och Erik Åkerlund. Foto: Läsarbild Privat

Polisen och kommunen satsar mot våldet

Målet är mindre våld. Nu lovar polisen och Botkyrka kommun att jobba våldsförebyggande, framförallt mot ungdomar. Samtidigt ger de en mörk bild från delar av Botkyrka, med öppen droghandel och människor som inte vågar vittna i rättsprocesser.

  • Publicerad 14:25, 22 dec 2016

Lokalpolisen i Botkyrka och Botkyrka kommun har enats om en gemensam lägesbild som i stora drag beskriver problemen med kriminalitet i Botkyrka. Nu ska polisen och kommunen jobbare tätare tillsammans för att minska brottsligheten. I ett så kallat medborgarlöfte som är en del av den nya polisorganisationen lovar polisen och kommunen att prioritera det våldsförebyggande arbetet.

– Det görs satsningar mot den grova brottsligheten i Botkyrka nu och när vi träffar de här ungdomarna så ser vi att vi skulle ha behövt komma in tidigare i deras liv och jobbat tillsammans med dem. Den analysen har gjorts många gånger, men våldsförebyggande arbete är något som ofta prioriteras bort när resurserna inte räcker till. Nu blir det här något prioriterat , säger lokalpolisområdechefen Erik Åkerlund.

Tio olika insatser

Arbetet kommer att ske på en rad olika sätt. Tio olika insatser där polisen, kommunen och civilsamhället samverkar finns nedskrivna i avtalet som kommunen och polisen nyligen tecknat. Det handlar bland annat om insatser för att få unga att bryta en kriminell livsstil i ett tidigt skede, om stöd och motivering till föräldrar och att lokalpolisen ska förmedla fler brottsoffer till ”Stödcentrum för unga brottsutsatta”. Antalet personer som får stöd ska öka från 73 personer år 2013 till minst 150 personer.

– Ungdomar som är brottsutsatta blir ofta gärningsmän själva och råkar oftare ut för nya brott, säger Erik Åkerlund.

Medling

Ett annat mål är att öka antalet fall av medling kraftigt. Här ska brottsutsatta personer få upprättelse medan brottsutövaren ska gottgöra sin handling på något sätt. Antalet fall av medling var bara fyra stycken förra året.

Både polisen och kommunen ska avsätta resurser för satsningen.

– Nu riktar vi våra insatser tillsammans på ett helt annat sätt än tidigare, säger Pernilla Vera som är säkerhetschef på Botkyrka kommun.

Narkotika

Framgången för projektet kommer att mätas i utbredningen av narkotikahandel och mätningar där Botkyrkaborna berättar om hur trygga eller otrygga de är och hur de upplever ordningen i sina bostadsområden. Kommunen och polisen beskriver tillsammans att det finns stora problem att ta tag i.

– Här har vi fokuserat på att ta fram en problembild. Sedan finns det fantastiska styrkor i samtliga områden. Och det positiva engagemang som finns vill stärka genom vårt arbete, säger Pernilla Vera.

Fakta

En sammanfattning av problemen polisen och kommunen ser

Norra Botkyrka

Låg benägenhet att delta i rättsprocesser.

Problem med våldsbrott.

Ordningsstörningar och attacker mot polisen.

Folk som undviker centrum på grund av otrygghet.

Öppen droghandel på centrala platser.

Glorifiering av en kriminell livsstil.

Tumba och Storvreten

Problem med våldsbrott i Storvreten

Omfattande handel och bruk av narkotika i Tumba. Uppgifter om att Storvreten också har öppen försäljning finns.

Problem med alkohol både bland unga och vuxna vid pendeltågsstationen.

Tullinge

Ansamlingar av ungdomar i centrum och vid stationen  som agerar på ett sätt som skapar otrygghet. Brottsligheten gäller framförallt ofredanden, skadegörelse och snatterier.

Främlingsfientliga yttringar bland ungdomar, bland annat hakkors.

Problem med hastighetsöverträdelser, alkohol bland unga, och ett ökat knarkande.

Källa: Botkyrka kommun, Polisen
Visa merVisa mindre