Polisen har ökat sin närvaro i Flemingsberg

Narkotikabrott, ordningsstörning och grova våldsbrott har fått polisen att öka sin närvaro i Flemingsbergs centrum. Enligt polisen själva syns en förändring: "Näringsidkare vågar till och med komma fram och prata med oss", säger Jens Östberg, insatschef.

  • Publicerad 09:24, 1 apr 2021

Sedan en tid tillbaka har polisen valt att öka sin närvaro i Flemingsberg. Syftet med insatsen är att förhindra och minska antalet våldsbrott, samt öka tryggheten för boende och näringsidkare i området.

Meningen är att vi ska gå in och jobba ganska intensivt och vara uppsökande. Man letar efter punkterna där problemen är. Vi ska vara i centrum och flyttar sig problemen till trapphuset, då ska vi vara där också. Det är ju väldigt resurskrävande och vi kommer ju aldrig kunna vara där dygnet runt, men vi försöker jobba så pass intensivt som möjligt när vi är där, säger Jens Östberg, polisinsatschef på lokalpolisområde Huddinge.

Näringsidkare rädda för att röra sig i centrum

Kriminella grupper som rör sig i och runtom centrum har gjort att näringsidkare känner sig rädda när de exempelvis ska lämna jobbet på kvällen, något som bland annat har lett till att vissa butiker valt att stänga i förtid, säger Jens Östberg.

När de har stökat och det har varit problem inne i centrum så vågar näringsidkarna inte gå och säga till. Det har varit fall där man har slagit sönder skyltfönster, som vi kopplar till att de har sagt till, men det görs ju efter att butiken har stängt.

Vill få fler att anmäla

Ett av polisens mål med insatsen är att stoppa nyrekryteringen av unga till de kriminella gängen. En annan förhoppning är att deras närvaro även ska göra att de som utsätts för brott ska bli mer benägna att ta kontakt med polisen.

Utredning om skjutningar i Flemingsberg nedlagd

För att nå målen kommer polisen på olika sätt även att samverka med lokalsamhället, till exempel skolor, fastighetsägare och lokala föreningar.

"Är i Flemingsberg för att stanna"

Insatsen i Flemingsberg drog igång i mitten av februari, och redan nu märks en markant skillnad, menar Jens Östberg.

Näringsidkare vågar till och med komma fram och prata med oss. Det är faktiskt en ganska stor förändring som vi inte har sett förut.

Exakt hur länge insatsen kan tänkas pågå går inte att svara på i nuläget, men någon bestämd sluttid för den finns inte.

Vi är i Flemingsberg för att stanna.

Flemingsberg centrum. Foto: Claudio Britos