I TJÄNST. Kommunpolisen Martin Lazar menar att det är ett nytt, bättre Fittja i dag än för några år sedan. Foto: Claudio Britos

Polisen: Fittja har blivit lugnare

Polisens lägesbild över Fittja har förändrats drastiskt på bara några år. Och förändringen i centrum ska bidra till att fortsätta den utvecklingen.

  • Publicerad 07:00, 21 nov 2021

– Jag blir glad när jag kliver av i Fittja. Nu kan jag gå här själv utan att någon ska behöva bevaka min bil eller mig, säger Martin Lazar, kommunpolis i Botkyrka, om förändringen i Fittja centrum de senaste åren.

Storslagna planer för nya Fittja C

Historisk sett har polis och andra myndigheter haft svårt att nå ut till folk i Fittja på grund av förakt eller annan misstro till myndigheter. Nu ser det annorlunda ut, menar Martin Lazar. Nu känner han att allmänheten har tillit till myndigheterna och att det därför blir lättare att skapa en relation med befolkningen i Fittja.

Fler vill vistas i centrum

Han tror också att just utvecklingen av centrumområdet spelar stor roll för polisens arbete för att bygga tillit hos Fittjaborna, och att det gör att fler vill vistas i centrum.

– Förändringen i Fittja centrum höjer lägstanivån och moralen hos dem som bor där. De bryr sig om sin stadsdel och försöker hjälpa till att få bort problem, menar Lazar.

Fittja bär också på ett rykte om öppen droghandel i centrum. Men även den bilden kan förändras när fler engagerar sig för sitt område, tror Lazar.

– Det handlar inte om att folk måste ingripa själva, utan att de bara blir mer uppmärksamma och informerar polisen om vad som pågår. Så har det inte varit innan.