Ja till fortsatt kameraövervakning. Foto: Åsa Sommarström

Polisen får tillstånd att kameraövervaka

Sedan i maj har polisen kameraövervakat de centrala delarna av Husby, Rinkeby och Tensta på prov. Polisen har ansökt om att få kameraövervakningen permanent. Nu har länsstyrelsen beviljat tillstånd för övervakning på dessa platser i fem år.

  • Publicerad 15:40, 10 nov 2017

Sedan i maj har polisen ett 60-tal övervakningskameror igång i Tensta, Rinkeby och Husby. Polismyndigheten har hos Länsstyrelsen ansökt om permanent tillstånd till kameraövervakningen. I första hand önskade polisen tillstånd till kameraövervakning som gäller tillsvidare, i andra hand tillstånd som gäller i fem år.

– Syftet med kameraövervakningen är att förebygga, förhindra och utreda brott och det är detta som Polismyndigheten får tillstånd att använda kameraövervakningen till, säger Harriet Schaffer Ullman, jurist vid Länsstyrelsen i Stockholms län i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen anser att den jämförelsevis omfattande kameraövervakningen i närförorternas centrala delar kommer påverka betydande integritetsintressen.

Övervakningsområdena ska därför vara avskärmade så att privatbostäder och deras anslutande entréer och trottoarer inte finns med inom de övervakade områdena, skriver Länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Får inte permanent tillstånd

Eftersom situationen i områdena inte är statisk, samt att betydande integritetsintressen berörs, gör Länsstyrelsen bedömningen att det inte finns skäl att bevilja tillstånd för kameraövervakning som gäller tillsvidare.

– Tillstånden tidsbegränsas därför till fem år och gäller till den 10 november 2022, säger Harriet Schaffer Ullman.

Wanngård välkomnar beskedet

Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm, välkomnar beskedet.

– Det är ett välkommet besked. Polisen ska ha de resurser och verktyg som de behöver för att bekämpa våld och kriminalitet. Kameror är ett verktyg som polisen efterlyser, dels verkar det brottsförebyggande och skapar trygghet för boende, men det hjälper också till att klara upp fler brott. Det säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd, Stockholm.