Södermalms förtätning. På innergården i kvarteret Plankan ska ett nytt hus byggas, men när arbetet skulle sätta igång möttes de av demonstranter och polis fick tillkallas. Foto: Läsarbild

Polis tillkallad till demonstration mot bostadsbygge på Södermalm

158 nya lägenheter ska byggas vid kvarteret Plankan i närheten av Hornstull. Flera ska ligga i ett nytt hus på innergården – vilket väckt vilda protester i grannskapet. När byggbolaget skulle in för att börja fälla träd möttes de av en demonstration.

  • Publicerad 11:32, 11 nov 2019

Det är inom kvarteret Plankan, som omgärdas av Lundagatan, Hornsgatan, Varvsgatan och Kristinehovsgatan, som Svenska Bostäder har fått beviljat bygglov för att uppföra 158 nya lägenheter.

Dels ska 66 nya lägenheter byggas i två nya våningar på taket på en befintlig byggnad och dessutom ska ett helt nytt runt hus byggas på innergården med 92 lägenheter, varav 50 studentlägenheter. Den nya byggnaden planeras bli fem våningar hög.

Byggplanerna har väckt stort motstånd bland boende och processen har pågått i 15 år i olika instanser. När entreprenören Serneke under måndagsmorgonen skulle in på gården för att påbörja undanröjning av de 30-tal träd som finns på gården, möttes de av demonstranter med plakat – som inte ville flytta på sig. Polis fick tillkallas till platsen.
 

Skiss. Såhär kommer kvarteret Plankan se ut när bygget på innergården genomförts. Foto: Illustration: Kladiusz Przedmojski/Södergruppen arkitekter

Protesterade. Ett antal personer hade samlats för att demonstrera mot bostadsbygget på måndagsmorgonen. Foto: Läsarbild

Anne Kuylenstierna-Arnström, kommunikationschef på Svenska Bostäder, var på plats och säger att det hela var "ganska odramatiskt".

– Det var åtta personer som stängt av ingången. Jag har varit ute och haft en bra dialog med personerna och nu är inga kvar vad jag kan se. Det är förstås beklagligt att folk inte tycker att det här bygget är så roligt men vi har ett bostadsuppdrag och det här bygget ska och kommer att genomföras, säger hon.

Men demonstranterna delar inte bilden. De uppger att det i själva verket rörde sig om över 20 demonstranter på plats, och att det skulle varit en god dialog beskrivs som "ren fantasi". Kommunikationen ska enligt flera av motståndarna vara under all kritik, med knapphändig information och kommunikatörer på plats som inte kunde besvara några frågor om processen kring det kommande huset.

Nu ska det byggas på Plankans innergård

Det kan enligt stadsbyggnadskontoret förklaras med att projektet ännu inte kommit in i den fas där Svenska Bostäder sökt startbesked för själva husbygget.

I den första etappen som nu påbörjas handlar det om att jordmassor fraktas bort och stängsel sätts upp. Inom arbetsområdet ska den nuvarande vegetationen tas bort. Dessutom lyfter man även bort delar av taket på byggnaden som ska byggas på med ytterligare våningar.

Enligt Svenska Bostäder har allt processande kring bygglov och detaljplaner inneburit ökade kostnader på 15 miljoner kronor för projektet. Totalt räknar man med att bygget kommer att landa på 597 miljoner.

Hela bygget beräknas vara klart i december 2022.

Bygglov eller ej?

Boende i området har varit mycket kritiska till projektet och rykten florerar om att det skulle saknas bygglov för Svenska Bostäders plan. Detta stämmer dock inte.

Fastighetsägaren har fått bygglov för det runda huset samt påbyggnaden. Man har ännu dock bara fått startbesked för den första etappen som nu inleds. Något som stadsbyggnadskontoret förklarar som naturligt i större projekt: startbesked kan sökas successivt inför varje nytt steg.

Inför bygget av huset på gården kommer fastighetsägaren skicka ytterligare ansökan om startbesked, och stadsbyggnadskontoret begär då in relevant teknisk redovisning inför det tekniska samrådet.

Visa merVisa mindre