En polis i Rinkeby varnas nu efter att hen avfyrat ett skott av misstag i vapenrummet på stationen. Genrebild. Foto: Sacharias Källdén

Polis i Rinkeby varnas efter vådaskott

En polis som arbetar vid Rinkeby polisstation råkade avfyra ett vådaskott i samband med att hen skulle lämna sitt vapen för dagen. Personen har nu fått en varning av Polismyndigheten.

  • Publicerad 13:51, 21 jan 2022

Det var när den aktuella polisen skulle avsluta sitt arbetspass vid polishuset i Rinkeby i som olyckan var framme.

Personen var ensam i vapenrummet, och skulle ta ur en patron ur vapnet. Hen fick ut en patron i handen, slog fram manteln som hen blivit upplärd på polisutbildningen, och gjorde en så kallad blindavfyrning.

Men trots att vapnet enligt personens tro skulle vara tomt brann ett skott av i riktning mot den betongvägg som hen stod vänd mot. Dagen före hade personen bytt ut sitt tjänstevapen mot en annan, mindre modell. Ingen skadades vid händelsen.

Varnas

Personalansvarsnämnden vid Polismyndigheten konstaterar nu i ett beslut från december 2021 att personen har avlossat ett skott av våda och på så sätt oaktsamt åsidosatt sina skyldigheter i anställningen, på ett sätt som inte anses ringa. Därför ska personen meddelas disciplinpåföljd för tjänsteförseelse.

Eftersom skottet avlossades i ett utrymme avsett för vapenhantering bestämdes påföljden till en varning.

Åklagarmyndigheten har tidigare utrett händelsen straffrättsligt men då beslutat att inte inleda någon förundersökning, eftersom uppgifterna i ärendet inte ger anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, enligt beslutet från Polismyndigheten.