Plattformsdörrar finns i dag redan vid Citybanan. Nu lovar den blågröna majoriteten att försök även ska införas i tunnelbanan nästa år. Foto: Mostphotos / SLL

Plattformsdörrar i tunnelbanan ska testas nästa år

Försöket med plattformsdörrar i tunnelbanan ser ut att bli verklighet. Enligt Miljö- och kollektivtrafikregionråd Tomas Eriksson (MP) ska en upphandling nu göras och till nästa år väntas det finnas på två stationer.

  • Publicerad 12:17, 10 maj 2019

I Region Stockholms budget för 2019 står det inskrivet att försök med plattformsdörrar i tunnelbanan ska genomföras nästa år.

Men någon upphandling har ännu inte skett och i veckan lade Socialdemokraterna i regionen en interpellation i regionfullmäktige där de krävde den blågröna majoriteten på svar om när det kan bli aktuellt.

Oppositionsregionrådet Jens Sjöström (S) gick samtidigt ut och riktade kritik mot hanteringen av ärendet, som han menar har dragit ut på tiden och inte har gått tillräckligt snabbt.

De kräver plattformsdörrar i t-banan i år

Nu svarar miljö- och kollektivtrafikregionråd Tomas Eriksson (MP) att en upphandling är på gång.

– Vi kan lugna S med är att det kommer att genomföras en upphandling under det här året. Sedan kommer det resultera i att det kommer att finnas barriärer på plats vid två stationer under nästkommande år, säger Tomas Eriksson.

Enligt Tomas Eriksson har han haft kontakt med förvaltningen. Men på vilka stationer försöken ska äga rum är ännu inte klart, enligt honom.

– Jag har inga besked om platser i dag, det är något vi får återkomma till. Vår förhoppning är att man ska titta på var det är som lämpligast och att man tittar på platser med en hög grad av trängsel, där funktionen verkligen behövs, säger Tomas Eriksson.

Socialdemokraterna har också lyft att det är viktigt att hitta en långsiktig strategi för att kunna införa barriärerna i hela tunnelbanenätet. Något som de menar är nödvändigt för säkerheten.

– Vi vill gärna genomföra det här på ett klokt och smart sätt, och då vill vi göra det rätt från början. Det vi vill att det här ska leda fram till är att vi får ett försök som är så pass lyckat att det blir permanent. Och då måste vi utreda detta grundligt, säger Tomas Eriksson.

Vad säger du om kritiken från S?

– Min uppfattning är att jag hellre vill göra rätt, och att det blir skyndsamt på totalen, än att det sker snabbt och blir fel. Vilket i sin tur skulle försinka arbetet.