Tänkbar. Skarpnäcks stadsdelsnämndsordförande Ewa Larsson (MP) har spontant nämnt Kärrtorps IP, Skarpnäcksfältet och Nytorps gärde som möjliga trygghetspunkter. Foto: Anders Björklund

Platserna som nämnts i händelse av kris

I händelse av kris ska invånarna kunna vända sig till trygghetspunkter i närområdet för hjälp. Flera kommuner har redan utsett sina platser. Nu ska stadsdelarna i Stockholm jobba på saken – men oklart hur snabbt.

  • Publicerad 00:41, 30 mar 2022

Utreda kommer man inte så långt med utan vi behöver få saker på plats

Blir det samhällsstörningar efter exempelvis översvämningar, stormar, cyberattacker eller till och med krig, ska medborgare kunna vända sig till trygghetspunkter i stadsdelen. Där ska man kunna få information och ladda telefonen, men få kokmöjligheter och enklare sjukvård.

Flera kommuner i länet har informerat sina invånare om var trygghetspunkterna där finns, men så långt har inte Stockholm kommit.

"Stadsdelsnämnderna ska under ledning av kommunstyrelsen utreda förutsättningar för att etablera trygghetspunkter för krisberedskap och det civila försvaret inom sitt geografiska område", står det i stadens budget för 2022.

Enligt stadshuset är arbetet nu pågående och prioriterat, men man kan inte svarar på när platserna är redo att kommuniceras till invånarna. Representanter från stadsdelarna har bjudits in till stadshuset i veckan för att få mer information.

"Ökade säkerhetshotet"

I Skarpnäcks stadsdel är Ewa Larsson (MP), stadsdelsnämndsordförande, angelägen om att det blir fart på arbetet med tanke på det ökade säkerhetshotet mot Sverige.

– Vi har en välutvecklad krisorganisation som rycker in efter enskilda händelser som brand eller skottlossning, men det här är något annat, säger hon.

Vad är en trygghetspunkt?

Trygghetspunkterna ska tillgodose medborgarnas grundläggande behov vid en kris.

Enligt stadens anvisningar från oktober kan de tas i bruk vid exempelvis:

Långvarigt elavbrott.

Långvarigt avbrott i fjärrvärme vid kall väderlek.

Omfattande kommunikationsstörning.

Långvarigt avbrott i vattenförsörjningen.

Här ska finnas möjlighet att ta del av information, men också säkerställd elförsörjning och vatten. Beroende på situation kan det också bli fråga om möjligheter till exempelvis kokmöjligheter, enklare sjukvård och annat.

Visa merVisa mindre

Vid ett gruppledarmöte med andra stadsdelspolitiker i början av mars pekade hon spontant ut tre platser i Skarpnäcks stadsdel som möjliga för trygghetspunkter: Nytorps gärde, Kärrtorps IP och Skarpnäcksfältet.

– Det är platser som är lätta att hitta och det finns byggnader som kan ta emot många.

Kommit olika långt

När Mitt i ringde till stadsdelarna längs med de gröna linjerna i förra veckan fick vi beskedet att Farsta ännu inte startat sitt arbetet utan inväntade ett uppstartsmöte som ägde rum i torsdags. Av stadsdelarna kring söderorts gröna linje är det i stället Enskede-Årsta-Vantör den stadsdel som verkar ha kommit längst
– Vi har två-tre platser som vi tittar på nu utifrån platsens lämplighet och utifrån vad som behöver köpas in för att säkerställa elförsörjning och vatten. Platserna ligger utspritt geografiskt, men vi vill inte gå ut med var än. Uppdraget är att rapportera av vid halvårsskiftet, säger stadsdelsnämndsordförande Gustav Johansson (M).

Finns lokaler vid behov

Även om Stockholms stad inte har sina trygghetspunkter klara vill stadshusets presstjänst ge lugnande besked:

"Stockholms stad kan redan i dag alltid ordna med lokaler för olika behov, och staden kommunicerar i ett sådant läge var de finns."