Plastikkirurgi. Foto: Mostphotos

Plastikkirurg kritiserades – mister legitimationen

En plastikkirurg i Stockholm som tidigare kritiserats av Ivo, inspektionen för vård och omsorg, förlorar nu sin läkarlegitimation. Det slår kammarrätten fast.

  • Publicerad 07:43, 11 dec 2019

Plastikkirurgen fick flertalet klagomål från patienter som gjort näsoperationer och bland annat fått andningssvårigheter efter operationerna.

Det ledde till att Ivo kritiserade kirurgen och krävde att HSAN, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, skulle dra in kirurgens läkarlegitimation.

I förvaltningsrätten fick kirurgen behålla legitimationen, men nu har kammarrätten dömt åt andra hållet och går på HSAN:s linje. Det skriver DN.

Kammarrätten skriver i domen att kirurgen, ”begått mycket allvarliga misstag i sin yrkesutövning vilket har lett till att patienter har drabbats av vårdskador”.