Planstart för 80 bostäder på Nälstastråket

Nu har startskottet gått för planeringen av 80 bostäder i flera flerfamiljshus på Nälstastråket.

  • Publicerad 14:42, 1 mar 2017

Staden vill se över möjligheterna för exploatering på Nälstastråket. Det är en så viktig punkt för staden att den finns med i översiktsplanen för stadens utveckling fram till 2030. Där nämns främst området i västra delen av stråket, längs Vinstavägen. Något planarbete för det här området har dock ännu inte startat.

Men det finns en plats på stråket där planerna har kommit längre – öster om Täbylundsvägen och Nälsta bollplan.

Här vill byggherren Svenska hem i Bromma bygga 80 bostäder i flerfamiljshus. Nu har stadsbyggnadskontoret beslutat att starta ett planarbete för området.

– Byggherren har presenterat ett förslag och där har de ritat sex punkthus, men man har visat intresse för upp till åtta punkthus, säger Anton Nylander, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Punkthusen som presenteras är tre till fyra våningar höga och ska enligt stadsbyggnadskontoret vara anpassade till platsens förutsättningar.

– Framför allt så vill man undersöka hur det påverkar Nälstastråket, säger Anton Nylander som understryker att det är ett viktigt rekreationsområde.

I dag hänger stora kraftledningar över Nälstastråket och de är i dag i vägen för nybyggnation. Men tanken är att de ska tas bort för att göra plats för exploatering.

– De ska monteras ner i vår, säger Anton Nylander.

En färdigbearbetad detaljplan beräknas vara klar under 2018. Då ska stadsbyggnadskontoret besluta om planen ska antas eller inte.