Här ska det breddas inom några år. Foto: Mostphotos

Planerna på trefilig E18 nu igång

När Förbifart Stockholm står klart kommer trafiken att öka. Nu är planerna på att bredda E18 mellan Jakobsberg och Hjulsta igång.

  • Publicerad 08:45, 24 mar 2021

När Förbifart Stockholm förväntas öppna för trafik 2030 kommer Hjulsta att bli en viktig trafikplats eftersom den länkar samman den nya tunneln med E18. För att vägen mellan Hjulsta och Jakobsberg ska klara av den ökade mängden bilar planerar nu Trafikverket att bygga ut E18 på sträckan.

Tanken är att sträckan ska få tre körfält i båda riktningarna och att trafikplats Barkarby ska få nya av- och påfartsramper.

Nu är projektet ute på ett tidigt samråd som avslutas den 1 april. Själva breddningen av motorvägen planeras dra igång 2026 och vara klart först 2032.