Thomas Barklund från Järfälla Hockey har jobbat hårt för att projektet skulle bli av. Foto: Erik Lejdelin

Planerna på Järfälla sportfält skrotas: "Vad var det som hände?"

Järfälla sportfält med nya ishallar och multiarenor skulle bli lösningen som kommunens idrottsföreningar längtat efter. Men efter tre års arbete skrotas planerna. För Järfälla Hockey kom beskedet som en chock.

  • Publicerad 07:43, 18 apr 2021

Framför Järfälla ishall anländer bilarna i en strid ström. Tioåringarna vinkar av sina föräldrar och rusar in till isen. Klockan har slagit fem och när det inte är pandemitider avlöser lagen varandra till långt in på kvällen.

– Vi har flera lag som måste samträna, och då maxar vi halltiderna fram till halv elva på kvällarna. Det börjar bli trångt och vi behöver två nya ishallar för att kunna bedriva vår verksamhet, säger Thomas Barklund från Järfälla Hockey.

På väggarna hänger affischer med NHL-legenden Niklas Kronwall, fostrad i Järfälla HC. Men hallen är knappast någon stolthet att visa upp.

– Brandkåren har väl mer eller mindre dömt ut vår ishall som jag förstått det. Hallen hänger på fallrepet.

S förslag från början

Sommaren 2018 gick det dåvarande politiska styret i Järfälla, med Socialdemokraterna i spetsen, ut med planen på att Jakobsberg skulle få två nya ishallar och en multiarena, då man menade att det fanns ett skriande behov av nya lokaler åt kommunens föreningar.

Projektet gick under namnet Järfälla sportfält och skulle placeras kring Kvarnbacken. Det skrevs en avsiktsförklaring mellan kommunen, APP och Gärahovs bygg – aktören som skulle vara med och utveckla området.

Men sommar blev till höst. Valet kom och Alliansen tog över styret i kommunen. Thomas Barklund upplevde att projektet lades på is.

Projektet får ny fart

Men så under hösten 2019 fick projektet fart, berättar Thomas Barklund. De berörda föreningarna startade en anläggningskommité och han gick på ett tiotal möten med bolaget och kommunen. Saker och ting var på väg att hända.

I slutet av mars i år kom kallduschen.

– Jag fick ett mejl där det kort och gott stod att projektet blir inte av. Hela projektet kastas alltså under bussen. Jag fattar inte vad som hände.

Kunde innebära en risk

Enligt samhällsbyggnadskontoret löpte avtalet mellan kommunen och APP och Gärahovs bygg ut. Tanken var att det skulle mynna ut i ett markanvisningsavtal, men så blev det alltså inte.

– En förhandling bygger på att man når en win-win-lösning och det lyckades vi inte med, säger samhällsbyggnadsdirektör Emelie Grind.

Hon säger att den här typen av projekt till en början ofta bygger på fantastiska idéer och visioner, men när det är dags att reda ut vem som ska betala vad blir visionen svårare att få ihop.

– Då har jag den tråkiga rollen att borra i frågor om finansiering och driftskostnader. Mitt ansvar är att se till att Järfällaborna inte utsätts för risken att projektet leder till kostnader som blir orimliga.

Thomas Barklund visar upp ishallens gym: "Det här gymmet är tänkt att räcka för 100 personer att samsas på." Foto: Erik Lejdelin

Enligt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen höll inte heller företagets plan.

Förstår du att klubbarna känner sig svikna?

– Ja, men det är inte som att kommunen inte kommer ta hand om föreningarnas behov. Området måste hanteras och på något sätt går vi vidare, säger Pernilla Järverot, kultur- och fritidsdirektör.

Hon vill poängtera att hela projektet var väldigt tidigt i processen.

– Jag är inte säker på att planeringen av området ens behöver blir längre. Det beror helt på vilka lösningar man vill se för området.

Kommunen kommer nu sätta sig ner med föreningarna, men några löften om fler eller större hallar kan inte hon ge.

– Det är kommunstyrelsen och kommunfullmäktige som ger uppdragen för hur vi ska planera framåt. Idrotten och våra anläggningar är en del av frågorna som behöver lösas i området.

Visionen bakom Järfälla sportfält

Det var i juni 2018 som dåvarande ordförande i kommunstyrelsen Claes Thunblad (S) lade fram ett ordförandeförslag om att teckna en avsiktsförklaring med APP och Gärahovs bygg.

Kommunstyrelsen röstade igenom förslaget och syftet var att utveckla idrottsområdet kring Kvarnbacken i Jakobsberg. Tanken bakom projektet var att skapa bättre förutsättningar för ungdomsidrotten och föreningslivet i Järfälla, med bland annat två ishallar och en multiarena. 

Projektet skulle också leda till samhällsservice och skolfaciliteter ihop med "inspirerande och högkvalitativa bostäder." Claes Thunblad (S) sa då att det rörde sig om 1000 nya bostäder.

Tanken var att avsiktsförklaringen skulle sluta med att företaget skulle få ett så kallat markanvisningsavtal. Det innebär att företaget skulle få ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga i området.

Visa merVisa mindre

Visionsskiss över den tilltänkta multiarenan. Foto: Järfälla kommun/APP och Gärahov