Fakta

Vinterträdgårdar och fiskdammar

Vad är ett Bovieranhus? De stora inglasade och prunkande vinterträdgårdarna, med bland annat boulebanor, oliv- och apelsinträd och fiskdammar, är det mest kännetecknande med Bovieran-husen. Vinterträdgårdarna ska aldrig ha lägre temperatur än 13 grader oavsett väderlek ute.

Husen byggs enligt samma koncept landet över av byggherren Bovieran AB.

Hur många lägenheter får plats? I husen brukar 40-50 lägenheter få plats. I huset i Vega, som består av tre separata huskroppar, ska 40 lägenheter inrymmas.

Finns huset i Haninge sedan tidigare? Ja, det finns ett Bovieran-hus i Västerhaninge, som stod klart 2015.

Källa: Bovieran AB
Visa merVisa mindre

Planerat seniorboende i Vega granskas på nytt

Det planerade seniorboendet Bovieran i Vega har mött kritik från grannar i området. Nu har huset bantats och granskas en sista gång. – Det kvittar om det är 50 eller 40 lägenheter, det är själva huset som inte passar in i villaområdet, säger grannen Franca Kellerman.

  • Publicerad 06:00, 15 dec 2019

I Västerhaninge finns sedan tidigare ett Bovieranhus, men i Vega har planerna stött på kritik.

Grannarna välkomnar seniorbostäder, men tycker att huset blir för svulstigt.

Vi kommer att lämna in nya protester nu

Franca Kellerman

Rädda för mer trafik

Huset ska byggas på en skogsdunge längs Vardövägen nära Måsöskolan.

Grannarna är även rädda att biltrafiken blir ett problem.

Bild från ett annat Bovieran-hus. Foto: Bovieran AB

 

184 personer har sagt nej till huset i en namninsamling i området.

– Alla vi som varit emot huset är fortfarande emot det och vi kommer att lämna in nya protester nu, säger grannen Franca Kellerman.

Vill inte ha ”höga stora kolosser”

Detaljplanen tillåter radhus eller kedjehus på tomten, inte ”höga stora kolosser”, berättar hon.

– Men Haninge kommun vill omklassa marken till kvartersmark och då får de i princip tillåta att vad som helst byggs, säger Franca Kellerman.

Skogsdungen längs Vardövägen i Vega som ska röjas för Bovieran-huset. Foto: Googlemaps

 

Detaljplanen granskades tidigare i år och nu har ett färdigt planförslag ställts ut för en andra granskning.

Trots att antalet lägenheter minskat från 50 till 40 finns alltså motstånd kvar.

Gång- och cykelvägar på gatan ska fixas

De berörda Vegaborna får yttra sig fram till och med 10 januari 2020.

– Byggstarten kan ske så snart detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov har beviljats, säger planarkitekten Elsa Stener.

I samband med husbyggandet ska även gång- och cykelvägar på Vardövägen byggas ut.

Detaljplanen ska upp i kommunfullmäktige innan sommaren 2020.