Planeras för ytterligare en rondell

Ytterligare en cirkulationsplats ska byggas på Stockholmsvägen.

  • Publicerad 09:16, 11 jan 2021

För en tid sedan skrev vi om att en cirkulationsplats ska byggas på Stockholmsvägen i höjd med tennishallen i Enköping. Det arbetet ska inledas i vår.

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde i december beslutades det att ytterligare en omdiskuterad korsning ska bli rondell.

Tekniska nämnden beslutade att ge den tekniska förvaltningen på Enköpings kommun i uppdrag att utföra investeringar för en cirkulationsplats vid korsningen Stockholmsvägen/Österleden, vid Annelund.

Håller inte måttet

Under 2019 och 2020 gjordes en trafikutredning som visar på att korsningen inte kommer att klara framtidens förväntade trafikmängder vid platsen.

I en beskrivning av ärendet skriver förvaltningen att korsningspunkten Stockholmsvägen/Österleden har under en längre tid haft en hög trafikbelastning.

Inte trafiksäker

Förvaltningen bedömer att korsningen har kapacitetsbrister framför allt under för- och eftermiddagar. Dessutom anser förvaltningen att det råder en bristande trafiksäkerhet för både skyddade och oskyddade trafikanter vid platsen.

Kostar 13 miljoner

Planen är att arbetet med den nya cirkulationsplatsen ska upphandlas och utföras under 2021. Investeringsbudgeten för den nya rondellen är 13 miljoner kronor under 2021.

Planerar. Ytterligare en cirkulationsplats ska byggas på Stockholmsvägen. Foto: Fredrik Gustafsson

Näringslivschefen lämnar Enköping – tar över i Sala

Nyheter Enköpings näringslivschef lämnar sitt jobb. Hon har utsetts till ny näringslivschef i Sala. – Jag fick ett fint erbjudande och ser en spännande utmaning i Sala, säger hon till Mitt i Enköping.fredag 22/1 17:57

Man filmade polis och hotade familj

Nyheter Sa att polisens familj skulle skadas.fredag 22/1 13:55