Planerad fotbollsplan mötte stort motstånd

Ett av årets mest omdiskuterade byggprojekt på Kungsholmen har varit den planerade 11-mannaplanen i Fredhällsparken. Den har totalsågats av såväl vanliga Kungsholmsbor som tunga remissinstanser.

  • Publicerad 07:00, 29 dec 2017

Kungsholmen växer i snabb takt med fler bostäder. Ibland på bekostnad av idrottsplatser. Vid Stadshagens IP försvinner en 11-mannaplan när stadsdelen ska förtätas med 2 000 nya bostäder de kommande åren.

Stockholms stad vill ersätta fotbollsplanen i Stadshagen med en ny fullstor fotbollsplan i Fredhällsparken. Förslaget ledde till starka protester under samrådet.

Miljöförvaltningen har kallat fotbollsplanen för olämplig och boenden närmast parken är upprörda över risken att störas av buller och strålkastarljus. Skönhetsrådet menar att parkstråket skulle skäras av på ett ”historielöst och abrupt sätt” om fotbollsplanen blir verklighet.

Just nu sammanställs synpunkterna som kom in under samrådet. Sedan är det upp till politikerna om detaljplanen kan gå ut på granskning.