Planer på kultur- och kunskapscentrum lever än

Beslut om ett framtida kultur- och kunskapscentrum ska fattas till hösten. Enligt Mats Lindblom (L) spelar slopandet av de högskoleförberedande programmen inte så stor roll för beslutet. Det som avgör är kostnadsfrågan.

  • Publicerad 17:42, 23 maj 2016

Efter att antalet sökande till Tyresö gymnasium för andra året i rad nått rekordlåga nivåer på de högskoleförberedande programmen vill de styrande allianspolitikerna skrota dem.

Men om det är för gott är oklart. Beslutet om ett nytt framtida teoretiskt gymnasium i ett planerat kultur- och kunskapscentrum i Norra Tyresö centrum, har skjutits fram till hösten.

Mats Lindblom (L), vice ordförande i kommunstyrelsen, menar att förslaget att skrota de högskoleförberedande programmen egentligen inte är avgörande.

– Vi kan starta upp dem igen. Det som avgör är om vi tycker att vi har råd. Det blir en hög årlig hyreskostnad och vi måste fråga oss om medborgarna är beredda att betala. Så fort man hyser in en skola i nya lokaler går det inte riktigt runt, säger han.

De styrande politikerna i kommunstyrelsen har, enligt Mats Lindblom, gett Hemsö, en av två byggherrar som visat intresse för att bygga ett nytt kunskaps- och kulturcentrum i Norra Tyresö centrum, i uppdrag att återkomma med ännu mer detaljerade planer till hösten.

Enligt Lindblom betalar kommunen Hemsö för att utföra den fördjupade studien. Om politikerna i höst säger ja till Hemsös förslag, dröjer det sannolikt fram till 2019 innan bygget är klart.

Den andre byggherren som visat intresse för att bygga ett nytt kultur- och kunskapscentrum i Norra Tyresö centrum är Skandia fastigheter som äger Tyresö centrum.