Planer för Stäksön visas

  • Publicerad 18:41, 31 maj 2015

Kungsängen Den nya stadsdelen på Norra Stäksön ska rymma en småbåtshamn, badstrand och 2 500 bostäder.

Lokaltidningen Mitt i skrev om planerna i april, innan planprogrammet hade godkänts. I onsdags kom beslutet från kommunstyrelsen: planprogrammet ställs ut för samråd under sommaren, vilket ger medborgare chans att tycka till om planerna.

Förhoppningen är att detaljplanen ska antas under 2017.

Ventilationen på skola akutdålig

Kungsängen. Arbetsmiljöverket förbjuder Upplands-Bro kommun att använda Ekhammarskolans lokaler till skolverksamhet efter den 26 mars 2021 om inte en rad allvarliga brister som rör skolans ventilation åtgärdas.måndag 30/11 18:10