"K-märkt". Läsare reagerar på planerna att eventuellt riva fastigheten i korsningen Sörgårdsvägen-Värstagårdsvägen. En som kommenterat tycker att huset bör skyddas mot rivning. Foto: Anders Gustafsson

Planer för rivning av 50-talshus väcker reaktion

"Tråkigt". "Borde K-märkas". Mitt i:s artikel om planerna för huset i korsningen Sörgårdsvägen-Värstagårdsvägen kommenteras på tidningens Facebooksida.

  • Publicerad 07:00, 28 dec 2021

Artikeln i Mitt i om planen på att eventuellt riva 50-talshuset i korsningen Sörgårdsvägen-Värstagårdsvägen i Spånga har kommenterats på tidningens Facebook.

En som kommenterar understryker att det än så länge handlar om planer, att inget beslut är fattat:

”Notera att det står: Kan rivas. Det betyder inte att det skall rivas.”

En annan ifrågasätter att huset skulle ersättas med ett nytt hus:

”Vad blir kvar av det gamla fina Spånga till slut? Sorgesamt när man växt upp och upplevt det som var.”

En annan tycker att planerna ska stoppas:

”Nu räcker det med att riva i Spånga!”.

En läsare är inne på liknande resonemang:

”Tragiskt om detta ska behöva rivas….borde K-märkas istället!”

Kontaktad

Bakgrunden är att fastighetsägaren till huset för en tid sedan blev kontaktad av Stockholms stad som vill undersöka om det är möjligt att bygga ett bostadshus på platsen, med plats även för butiksverksamheter och tandläkarmottagning.

Stadsbyggnadskontoret har startat en planprocess.

– Status är att vi har påbörjat arbetet med att ta fram en detaljplan för förändringar som sedan ska upp till nämnden, sade Tony Andersson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret, när tidningen intervjuade honom för några veckor sedan.

En tanke är enligt Tony Andersson att bygga ett bostadshus i fyra eller fem våningar.

– Det är ett skriande behov av bostäder överallt, på den här tomten står i dag en låg byggnad på en tomt som det kan göras mer på. Vi har inte landat i hur huset ska se ut, eller om det blir en eller två byggnader.

Mitt i har pratat med en av fastighetens delägare som vill vänta med ytterligare kommentarer och ber att få återkomma med sådana inom en eller per månader.

Ett eller två hus

Huset i korsningen Sörgårdsvägen-Värstagårdsvägen byggdes i mitten av 50-talet . I många år höll Sigge sport till här.

En tanke är att bygga bostadshus i fyra eller fem våningar, i en eller två byggnader.

Blir planerna av kan en detaljplan gå ut på samråd sommaren 2022.

Källa: Stadsbyggnadskontoret, fastighetsägaren

Visa merVisa mindre