Planen: Tumba får nytt bostadsområde med 400 bostäder

Tumba ser ut att få ett nytt bostadsområde med 400 bostäder invid det gamla grustaget i Kassmyra. I planerna finns också torg, park och förskola.

  • Publicerad 12:04, 24 jan 2020

Planerna har funnits i några år. På torsdagen fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om att gå vidare med planer på cirka 400 bostäder invid grustaget i Kassmyra. I dag är det naturmark på platsen, men det finns också några företag utmed Finkmossvägen.

Här är platsen som enligt planerna kan få 400 bostäder, torg, park och förskola. Inringningen är ungefärlig. Illustration: Google Maps/Mitt i

Både lägenheter och några radhus finns i planerna som nu ska ut på samråd så att grannar och andra intressenter i området får tycka till. Tanken är både hyresrätter och bostadsrätter.

Företaget Ellertsdal Bostäder Holding AB står bakom planerna i Kassmyra. Illustration: Metod arkitekter och Karavan landskapsarkitekter

Kassmyra. Illustration: Metod arkitekter och Karavan landskapsarkitekter

– Det kommer att bli ett fint tillskott med en god blandning av olika upplåtelseformer och hustyper, säger Carina Molin, samhällsbyggnadsdirektör på Botkyrka kommun i ett uttalande på kommunens hemsida.

Torg, park och förskola

Bakom planerna står företaget Ellertsdal Bostäder Holding AB. I planerna finns också ett torg med kringliggande lokaler, en liten park, en förskola och ett parkeringshus.

Kommunen skriver på sin hemsida att man ska ta hänsyn till naturen på platsen i planeringen genom att bebyggelsen placeras så att det fortfarande finns öppningar in mot naturen från Finkmossvägen. Likaså tänker kommunen att naturen i området blir mer tillgänglig genom ett nät av vägar och gångar i det nya området.

Risker med bygget

Största risken med bygget av det nya området är att det kan ha ”betydande miljöpåverkan” på grundvattnet och vattendrag som Tumbaån. Det riskerar även att ge markföroreningar. Enligt handlingarna inför beslutet kan det finnas föroreningar i marken från industrier och företag som varit aktiva i området genom åren. Samtidigt skulle det nya området innebära att företag som i dag finns på platsen försvinner.

Artikeln uppdateras

Fakta

Då kan du tycka till

Samrådet om planerna kommer att pågå mellan den 14 februari och 9 mars.

Förslaget kommer att ställas ut på Tumbas medborgarkontor och på kommunhuset.

Den som vill veta mer kan läsa här

Visa merVisa mindre