B-huset. I huset som invigdes 1911 vill Micasa att det byggs cirka 40 bostadsrätter enligt de tidiga planerna. Foto: Anders Björklund

Planen: Sekelskifteshus i Enskededalen blir nya bostäder

Stockholms stad och det kommunala fastighetsbolaget Micasa har planer på att bygga cirka 90 bostäder i Enskededalen. Det handlar om både bostadsrätter och hyresrätter.

  • Publicerad 15:56, 22 sep 2022

Enligt startpromemorian handlar det enligt tidiga planer om cirka 50 seniorbostäder i flerbostadshus längs med Gamla Tyresövägen.

Dessa skulle enligt tidigare godkänd markanvisningsansökan fördelas på fyra huskroppar på fyra våningar vardera, där översta våningen är indragen. Bostäderna planeras som hyresrätter och staden beskriver flerbostadshusen som stadshusliknande.

Bostadsrätter i äldre byggnad

I den tidigare omsorgsbyggnaden till Hemmet för gamla som invigdes 1911 och som kallas B-huset, tänker sig Micasa en omvandling till cirka 40 bostäder. Här är i dag genomgångsbostad för flyktingar.

Ärendet var uppe till beslut vid stadsbyggnadsnämnden i augusti, men bordlades då. Den 29 september finns bostadsplanerna återigen med på stadsbyggnadsnämndens dagordning.

Därför står delar av Hemmet för gamla tomt

Här planeras stadsvillor med 50 hyresrätter