MÖTESPLATS. Äldreboendet och förskolan i fastigheten Bildhuggaren i Snättringe ska delvis ha en gemensam gård och dela på exempelvis kök. Visionsbild. Foto: Huddinge Samhällsfastigheter

Planen: Nya äldreboendet i Snättringe blir privat

Kommunen bygger ett äldreboende med 90 platser och en förskola i Snättringe som ska stå klart nästa år. Men nu anser den styrande koalitionen att kommunen inte har råd att driva boendet – istället hoppas man att en privat aktör vill ta över verksamheten.

  • Publicerad 09:33, 19 okt 2020

I fastigheten Bildhuggaren i Snättringe håller kommunens första kombinerade vårdboende och förskola på att bli klart.

På det särskilda boendet finns 90 platser och förskolan ska rymma 120 barn. Verksamheterna ska dela på exempelvis kök. Inflyttningen är planerad till nästa sommar.

Men nu anser vård- och omsorgsnämnden att man inte har råd att driva boendet i egen regi. Det ska istället drivas av en privat utförare.

Risk för tomma platser

– Vi har ganska stora underskott inom verksamheten för äldreboenden och hemtjänst. Min bedömning är att vi inte behöver ytterligare bördor genom att starta upp ett nytt boende som initialt går med underskott. Det är bättre att koncentrera sig på det vi har, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Är inte det här dålig planering från er sida?

– Det här är inte en idealisk process, men när man upptäcker att vägen svänger får man se till att svänga, även om man inte hade tänkt det från början. Vi hade planerat för kommunalt äldreboende och förskola, men nu har vi sett att förutsättningarna har förändrats och måste anpassa oss efter det.

Ni bedömer att boendet kommer att stå med tomma platser. Varför skulle en privat utförare fylla platserna?

– Låt säga att Stockholms sjukhem, som har ett upparbetat gott rykte i hela länet, startar ett boende här. Då kan även folk som bor i Stockholm vilja flytta dit. Att de skulle flytta till ett boende som drivs av Huddinge kommun är inte särskilt sannolikt.

Oppositionen kritisk

Vändningen innebär att även förskolan kommer att drivas i privat regi. Oppositionen är mycket kritisk och reserverade sig mot beslutet.

– I sista sekunden när äldreboendet och förskolan nästan står klara och verksamheterna planerar att flytta in gör den moderatledda koalitionen en omsvängning, säger Sara Heelge Vikmång (S), gruppledare och oppositionsråd.

Hon fortsätter:

– Det här är inte ett hållbart sätt att ta ansvar för våra skattekronor och är en direkt konsekvens av att koalitionen med stöd av Sverigedemokraterna före sommaren infört LOV (Lagen om valfrihetssystem) i äldreomsorgen. Kommunen saknar nu verktygen för att planera en äldreomsorg av hög kvalitet där personalen får trygga villkor.

Ekonomiskt med generationsmöte

Äldreboendet har 90 lägenheter och en trädgård.

Förskolan har plats för 120 barn fördelade på sex avdelningar. En avdelning skulle bli ett så kallat nattis, enligt ursprungsplanen.

Kök och personalutrymmen ska delas mellan verksamheterna, vilket skulle minska kostnaderna. Det finns även en gemensam samlingssal.

Visa merVisa mindre