Planen: "Korvfabriken" på Karlbergsvägen rivs för nya bostäder

Byggnaden från 1960 på Karlbergsvägen 77 föreslås rivas och på platsen planeras ett nytt upp till åtta våningar högt bostadshus.

  • Publicerad 11:47, 8 jun 2016

I huset på Karlbergsvägen 77 som byggdes ca 1960 bedrev Norrmalms livsmedel AB från början charkindustri. I dag är det kontorsverksamhet där. Huset ägs av SPG, Scandinavian Property Group, som hyr ut till bland andra Jensen vuxenutbildning. Men fastighetsbolaget SPG har en plan för huset. Det ska rivas och på platsen vill man bygga ett 7-8 våningar högt hus med upp till 100 bostäder.

– Det är för tidigt för några skisser men om vi får igenom start-PM så kommer det att börja hända grejer. Vår ambition är en byggnad med upp till 100 bostadsrätter och kommersiella lokaler i botten, säger Carl Zetterqvist, projektledare på SPG.

Han är försiktig med att prata om tidsplanen.

– Vi sitter i förhandlingar med våra hyresgäster så det är känsligt att kommentera. Men vi är styrda av planprocessen och hyreskontrakten, säger Carl Zetterqvist.

Under nästa möte i stadsbyggnadsnämnden väntas politikerna fatta beslut om ett start-PM. Stadsmuseet har i ett remissutlåtande kommenterat planen.

"Stadsmuseet beklagar om ett genomförande av projektet innebär att befintlig byggnad rivs" står det i utlåtandet men museet bedömer inte att det finns tillräckliga kulturhistoriska skäl för att avstyrka en rivning. I första hand vill man dock att möjligheterna att bevara och återanvända huset ses över.

Gulmarkerad byggnad

Fastigheten är gulmarkerad på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta. Det innebär att den har bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden och/ eller av visst kulturhistoriskt värde.