Grönt. Förskolan får sedumtak för att främja biologisk­ mångfald och ekosystem. Foto: Illustration: BSK-arkitekter

Planen: Förskola och bostäder i Björkhagen mot byggstart

På Karlskronavägen i Björkhagen siktar fastighetsbolaget Olov Lindgren AB på att börja bygga 80-tal lägenheter och en förskola i slutet av året eller början av 2023.

  • Publicerad 19:53, 3 maj 2022

Politikerna i stadsdelsnämnden har beslutat att beställa förskolan till en årshyra på två miljoner kronor.

Förskolan ska ha plats för 72 barn i fyra avdelningar. Enligt planen ska den stå färdig hösten 2024 och då ersätta förskolan Ängen som byggts med paviljonger i kanten av Nytorps gärde.

Enligt beskrivningen kommer förskolan ha mycket uteverksamhet och förskolegården utformas därefter. Uteytan per barn blir 22 kvadratmeter, vilket dock är långt under Boverkets rekommendation om 40 kvadratmeter per barn.

Hyresrätter

Planerna på bostäder handlar om hyresrätter. Enligt den klubbade detaljplanen handlar det om två punkthus i 4-8 våningar och ett lamellhus på fyra våningar. Byggstarten beräknas till slutet av året eller början av 2023. Inflyttning beräknas ske två år senare.

Planen: Förskola och bostäder i Björkhagen mot byggstart