Skeptisk. Marcin är på väg hem med dottern Zofia. Han är skeptisk till mer folk på gården, bland annat med tanke på barnen. Foto: Anders Björklund

Planen: Flera hus i Hässelby kan få påbyggnader

På Aprikosgatan i Hässelby strand har bostadsbolaget Willhem fem hus i dag. Nu planerar företaget att bygga husen högre – men också nya hus och parkeringsgarage.

  • Publicerad 05:15, 22 nov 2021

I dag är Willhems hus på Aprikosgatan tre våningar höga. Längst ned finns också källarplan. När Mitt i kommer till platsen blir grannar som får höra om planerna förvånade.

– Det hade jag inte hört om, säger Marcin som anländer hem med sin familj

Planerna som är i ett tidigt skede har lämnats in till Stockholms stad och innehåller påbyggnader om 1-3 våningar på husen, men också 1-2 nya hus utmed Aprikosgatan där det i dag är parkeringsplatser. Företaget vill också bygga parkeringsgarage under jord.

Uppfart. De nya husen skulle stå vid uppfarten där det i dag är parkeringsplatser. Foto: Anders Björklund

Aprikosgatan. Det gula i skissen visar idéerna för påbyggnader och ny bebyggelse på Aprikosgatan. De nya husen skulle stå där det i dag är parkeringsplats. Foto: Liljewall arkitekter/Willhem

Kan bli 120 bostäder

I slutet av oktober sade politikerna i stadsbyggnadsnämnden ja till att gå vidare med att jobba fram förslag till ny detaljplan med cirka 100 bostäder.

Enligt Maria Lejdebro som är projektutvecklare på Willhem tar företaget sikte på cirka 120 nya bostäder.

"I påbyggnaderna uppskattar vi att det kan tillskapas cirka 40–50 nya lägenheter." skriver Maria Lejdebro i ett mejl till Mitt i.

Högre hus

På andra sidan Aprikosgatan står hus på lägre belägen mark men har nio våningar.

"I detta skede har dialogen med stadsbyggnadskontoret främst handlat om byggnadsvolymer och hur kommande bebyggelse ska förhålla sig till terrängen och Aprikosgatan." skriver Maria Lejdebro.

Grannen: "Ingen bra idé"

Grannen Marcin är skeptisk.

– Det här känner jag inte att är någon bra idé. Det är ganska lugnt och bra här i dag. Det kommer att bli trängre, säger Marcin.

Underjordiska garage är han inte lika skeptisk till. Parkeringsplatser är ett problem i dag berättar han och familjen har även blivit av med bilens katalysator ett par gånger. Även grannen Ursula Lindblom har blivit av med en katalysator.

Staden tror i nuläget på ett parkeringstal på 0,77 p-platser per lägenhet.

– Parkeringsplatser är det ont om. Parkeringsgarage är en bra idé, men höga hus är jag inte så förtjust i, säger Ursula Lindblom.

Tidplanen

Oktober 2022: Samråd där mer detaljerade planer presenteras. Allmänhet och myndigheter kan ge synpunkter på förslaget.
April 2023: Granskning av justerade planer.
September 2023: En ny detaljplan för området klubbas.