Ledamotsinitiativ. I en skrivelse till samtliga gruppledare i fullmäktige kritiserar lokala företrädare för PRO hur frågan om ett eventuellt bygge har hanterats. Foto: Niklas Loman / Fredrik Gustafsson

Planen: Bostäder för äldre i Trädgårdsstaden

Förhandlingar om att bygga trygghetsbostäder och vård- och omsorgsboende ska inledas med fastighetsutvecklaren Odalen. Detta framgår av ett alliansinitiativ som röstades igenom nyligen. Lokala företrädare för PRO kritiserar hur ärendet har hanterats.

  • Publicerad 15:35, 22 apr 2022

Alliansens fyra kommunalråd hade undertecknat ledamotsinitiativet som löd:

"Direktmarkanvisa byggrätter för trygghetsboende och vård- och omsorgsboende till Odalen”,

Odalen är ett företag som bygger samhällsfastigheter och har riktat in sig på att bygga just boenden för äldre. Nu har bolaget visat intresse att bygga i den kommande stadsdelen Trädgårdsstaden som börjar tar form intill pendeltågssstationen i Bro.

Förhandlingar genast

Mot denna bakgrund vill Alliansen ge kommundirektören i uppdrag att genast inleda förhandlingar med fastighetsutvecklaren.

I ett första steg ska ett intentionsavtal med bolaget förhandlas fram, detta ska sedan ligga till grund för en kommande direktmarkanvisning inom kvarteret med fastighetsbeteckning Brogård 4:1 och 3:1. En del i ett stundande förarbete handlar även om att kommunen ska låta värdera marken.

Foto: Niklas Loman / Fredrik Gustafsson

Röstades igenom

Planerna röstades igenom både i samhällsbyggnadsutskottet och sedan i kommunstyrelsen.

Redan innan politikerna hade hunnit ta ställning till förslaget så hade Pensionärernas Riksorganisation i Bro och Kungsängen fått kännedom om planen.

I en skrivelse undertecknad av de båda lokala ordförandena Christer Norberg och Yvonne Husén uttrycker man sin syn på planerna – och agerandet att sköta detta via ett ledamotsinitiativ. Denna har man skickat till alla gruppledare i kommunfullmäktige.

PRO kritiska till hanteringen

PRO lyfter fram kommunala pensionärsrådet och dess funktion som samrådande part när det kommer till stora frågor likt denna. De båda ordförandena hänvisar också till de regler som rådet lyder under som fastställdes av fullmäktige i juni 2018.

De skriver: "Placering av ett boende är en av de frågor som vi anser att det skall samrådas om. Vi förkastar inte placeringen i sig utan vänder oss emot förfarandet. Vi utgår ifrån att något beslut i frågan inte tas innan samråd genomförts".

Socialdemokraterna yrkade på att initiativet skulle skickas till tjänstemännen på kommunledningskontoret för beredning och samråd med pensionärsrådet. V och MP ställde sig bakom detta förslag från S. Men vid votering röstades alliansens förslag igenom med siffrorna 10 - 6.

Vad är direktmarkanvisning?

En direktmarkanvisning betyder att mark tilldelas en exploatör utan konkurrens från andra intressenter. Alternativet är att detta sker i konkurrens med exploatörer som också är intresserade av marken.

Att dirketanvisa kan användas om det föreligger särskilda skäl, det kan handla om att det finns en avsiktsförklaring eller att kommunen vill pröva ett speciellt koncept, det kan även handla om att en exploatör presenterar unika idéer.

Källa: Kungälvs kommun

Visa merVisa mindre

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39