Det har varit många turer för de omstridda stadsradhusen på Södermalm, som markanvisades redan 2015. Foto: Stockholm stad/Utopia Arkitekter

Plan för omstridda stadsradhus ändras – igen

De 17 nya stadsradhusen som planeras vid Lundagatan har stött på kritik från flera håll. Nu ändras byggplanen igen – och totalsågas av Södermalms stadsdelsförvaltning.

  • Publicerad 16:07, 5 apr 2018

Det var i oktober som StockholmDirekt kunde berätta att de 17 nya stadsradhus som planeras byggas i slänten mellan nedre och övre Lundagatan vid kvarteret Marmorn, nu skulle krympa till 13. Detta eftersom det också ska finnas en elcentral, vattenpump och andra tekniska anläggningar i slänten – vilket gör att man inte kan bygga hur tajt som helst, enligt Sophia Norrman Winter, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Byggherren Erik Wallin ville dock inte säkert slå fast att det skulle bli just 13 bostadsrätter.

– Vi skissar på ett antal olika förslag. Någon gång efter nyår kommer vi gå ut och presentera vad vi kommit fram till, sa Axel Löfdahl på Erik Wallin i oktober.

Radhusplanerna på Södermalm krymper

När förslaget till detaljplan nu skickats ut på remiss visar det sig att radhusen, som skulle bli 17 och sedan 13, nu ser ut att bli 16 – i form av 13 stora bostäder och 3 små.

Totalsågar nya bostäderna

De 16 bostäderna fördelas i 13 huskroppar. Husen ligger i suterräng och är i tre våningar mot nedre Lundagatan och en våning mot övre Lundagatan. Radhusen är inpassade i ungefärlig linje med kvarteret Marmorns östra och västra kanter, enligt detaljplanen, som också föreslår att ett mindre träd planteras på varje bostadsgård för att gatan "även fortsättningsvis får ett lummigt intryck".

Nybygge på Söder blåser liv i gammal strid

Södermalms stadsdelsförvaltning är dock mycket kritiska till grönkompensationen, som "inte tillnärmelsevis kan ersätta den nuvarande växtlighetens värden". Förvaltningen menar att bygget skulle förstöra en plats som utgör "en viktig ekologisk korridor mellan Högalidsparken och Skinnarviksparken" och att "det lilla bidrag till bostadsförsörjning" som förslaget innebär, inte motiverar den stora förlusten av kulturhistoriska och ekologiska värden.

Remisstiden pågår till 24 april.