Torp från 1800-talet. En långsiktig lösning för varje hus ska tas fram. Skansen i Tyresta är ett av dem. Foto: Sacharias Källdén

Plan för kulturfastigheternas framtid tas fram

Tyresö kommun utreder kulturfastigheternas framtid. Ett första beslut ska tas i vår.

  • Publicerad 06:52, 20 apr 2021

Sex föreningar har skrivit under ett gemensamt upprop i protest mot vad de anser är vanvård av kommunägda torp och gårdar, som Mitt i Tyresö skrev om nyligen.

Tjänstemännen på kommunen ska ta fram en strategi för de kommunägda kulturfastigheterna.

– Det är fastigheter av ganska skiftande slag och med skiftande kulturhistoriskt värde som kommunen ägt lite olika länge. Vi ska ta ett helhetsgrepp så att man kan bestämma sig för vad byggnaderna ska användas till, hur de kan vara till nytta för Tyresöborna och hur de kan tas om hand om på bästa sätt, säger Sara Kopparberg, samhällsbyggnadschef.

Lösning för varje hus

Kommunen ska ta fram en lösning för tretton fastigheter, en del av dem har flera hus.

Byggnaderna vid Uddby och Alby ingår, liksom Hällberga i Nyfors och bland annat torpen Hästebo och Tallbacken längs med Brakmarsvägen.

Upprop mot vanvård av torp och gårdar

Andra exempel är Rundmars gård samt torpet Skansen i Tyresta.

– Vi tittar på läget, på skicket, på det kulturhistoriska värdet och så vidare. Vi kommer att ge förslag på en långsiktig lösning för varje hus. I det ingår till exempel att se över om detaljplanen behöver ändras, om en större kulturhistorisk utredning behövs eller q-märkning.

Renoveringsbehovet är en annan del.

– Och hur man kan renovera för att behålla de kulturhistoriska kvaliteterna. Flera har ett akut underhållningsbehov så det är viktigt att vi satsar på rätt häst, säger Sara Kopparberg.

Första beslut i vår

Ett första politiskt beslut – ett så kallat inriktningsbeslut – väntas under våren.

– Vi tar fram beslutsunderlaget och sedan får politikerna ta beslut kring hur man vill hantera respektive fastighet, säger Sara Kopparberg och konstaterar:

– Det ingår för oss att hitta en bra organisation så att det blir tydligt i kommunen vem som ansvarar för byggnader och att vi lägger upp en plan för det långsiktiga underhållet.

"Vi ska ta ett helhetsgrepp", säger Sara Kopparberg. Foto: Liza Simonsson