20 juni sköt kriminella rakt mot en uteservering i Sätra centrum. En man i 25-årsåldern dog och en man skadades svårt. Många runt omkring utsattes för stor fara, i sin hemmiljö. Foto: Sal Idriss/Byrd

Pizza och modekläder – så lockas barn till gängen

Kriminellas rekrytering av minderåriga är ett av de allvarligaste samhällshoten. Den slutsatsen drar polisen i sin senaste kartläggning av de kriminella nätverken i Stockholm. Det allt grövre våldet lyfts också fram.

  • Publicerad 05:15, 14 okt 2021

Unga, nojiga, drogpåverkade individer skjuter för att de är rädda att annars bli skjutna först.

Grova brottslingar bjuder på pizza, erbjuder snabba pengar för småjobb och lockar till sig beundrare genom att flasha med modekläder och dyra klockor när de går runt på gator och torg i de utsatta förorterna. På så vis knyter de till sig unga personer som snabbt fastnar in de kriminella närverkens garn.

Gängkriminella som förebilder

Fenomenet har ökat på senare år. I den kartläggning av kriminella nätverk som Polismyndigheten i Region Stockholm nu är klar med betraktas det som ett av de allvarligaste samhällshoten.

– När de kriminella ses som förebilder blir det lättare för dem att rekrytera unga. Från polisens sida behöver vi visa att den glorifierade bild de ger av det kriminella livet är långt från den verkliga. Vi måste också plocka av dem brottsvinsterna – allt från dyra klockor till fina bilar – och se till att de hamnar bakom lås och bom, säger Anna Rise, chef för underrättelseenheten i Stockholm.

Anna Rise, chef för Underrättelseenheten i Region Stockholm. Foto: Pressfoto

"Får inte vara oemotsagda"

Att tongivande kriminella nätverk lockar till sig nya individer genom skryt och ryktbarhet är inte nytt. Men nu tar även de lokala kriminella nätverken allt oftare till den metoden. För att få bukt med det krävs fortsatt samverkan mellan skola, socialtjänst och polis, menar Anna Rise.

– Vi kan inte låta de kriminella få föra ut sin berättelse oemotsagda. Samhället måste visa att det finns bättre vägar att gå och lyfta fram bra exempel, säger hon.

1 500 kriminella

Underrättelseenheten gör en kartläggning av de kriminella nätverken vartannat år. Den tidigare gjordes alltså 2019. Då fanns 50 kriminella nätverk i Stockholm. Nu räknar man till 52, som involverar 1 500 personer, med en typålder på 22 år.

Två tredjedelar är lokala kriminella nätverk, som bedöms ha en hög eller mycket hög samhällshotande förmåga. De rekryterar unga, hotar näringsidkare och boende och utövar grovt våld.

Föräldrarna har fått nog av våldet – stor demonstration

Tendensen är att våldet blir allt vanligare och allt grövre.

– Det har inte tillkommit fler nätverk med högt våldskapital, men de som finns har blivit ännu värre. En normförändring har skett. Unga, nojiga, drogpåverkade individer skjuter för att de är rädda att annars bli skjutna först, säger Anna Rise.

Narkotikan en röd tråd

En orsak till att våldet ökat är att de lokala nätverken blivit rörligare. Tidigare höll de sig på hemmaplan. Nu rör de sig in på varandras områden, samarbetar och gör affärsuppgörelser. När affärer går snett eller överenskommelser bryts leder det till skjutningar och annat våld.

Narkotikans roll kan inte överbetonas, även om nätverken ägnar sig åt mycket annan ekonomisk brottslighet också, poängterar Anna Rise.

– Narkotikan går som en röd tråd genom alla nätverken och är den absolut största konfliktkällan, säger hon.

De vill lyfta den kollektiva sorgen efter skjutningarna

En hemlig och en öppen rapport

Polisen i Region Stockholm gör en kartläggning av de kriminella nätverken vartannat år. Det finns en hemlig version, för internt polisarbete, och en öppen version som allmänheten kan ta del av.

Fem slags nätverk har identifierats: Lokala kriminella nätverk, extremistnätverk, tongivande kriminella aktörer, självmarkerande grupper (mc-gäng) och risksupportermiljön.

Med "tongivande kriminella aktörer" menas personer med lång kriminell bakgrund, breda kontaktnät och med drivkraft att utveckla sin brottslighet och maskera sin egen roll. I kartläggningen bedöms den här kategorin ha ökat. Ännu en skillnad mot tidigare är att alla centrala, tongivande aktörer har bakgrund i et lokalt kriminellt nätverk.

Visa merVisa mindre