"De borde raka ut vägen" säger Peter Wistrand. Men enligt Trafikverket har väg 257 högt kulturhistoriskt värde. Foto: Pekka Pääkkö

Peters vän omkom på Haninges dödsväg

För ett par år sedan omkom Peter Wistrands vän. På Slingerbulten, väg 257 mellan Haninge och Botkyrka, har 87 olyckor inträffat de senaste tre åren. Trots att Trafikverket satsat 19 miljoner kronor på att göra vägen säkrare anser Peter Wistrand fortfarande att vägen är farlig.

  • Publicerad 13:00, 24 mar 2020

2019 inträffade 327 trafikolyckor på Haninges vägar. Det är betydligt fler än under 2018, då 211 olyckor skedde.

Vännen dog på Slingerbulten

Peter Wistrands vän omkom i en mc-olycka på Slingerbulten för ett par år sedan. Slingerbulten är den slingriga och ökända delen av väg 257 mellan Tungelsta i Haninge och Grödinge i Botkyrka.

– Det var vid ”fotokurvan” som den heter, säger Peter, när Mitt i träffar honom i Rosenhill i Grödinge.

”Fotokurvan” efter en olycka 2016. Här är det populärt för mc-förare att bli fotograferade när de ligger i kurvan. Foto: Polisen

Slingerbulten är också en av de hårdast drabbade, sett till både dödsolyckor och övriga olyckor, på Södertörn de senaste åren. Här har det varit 87 olyckor de senaste tre åren. Tre av dem med dödlig utgång.

Jag hatar den här vägen

GPeter Wistrand.

Peter har åkt mycket på vägen, både som bilist och lastbilschaufför. I somras flyttade han också från Skogås i Huddinge till Grödinge.

– Jag var nästan inne på att flytta tillbaka ett tag, för jag hatar den här vägen. Jag åker tidiga morgnar och du ser riktigt illa. Det är inte speciellt upplyst.

19 miljoner kronor

Trafikverket har under hösten satsat 19 miljoner kronor på att höja säkerheten på Slingerbulten.

Bland annat sitter nya räcken i vissa kurvor som ska hindra att mc-förare glider av vägen.

Utöver olika åtgärder har Trafikverket också sänkt hastighetsbegränsningen på vissa sträckor.

Trafikverket har bland annat investerat i nya räcken med underglidningsskydd, och stödremsor i asfalten i ytterkurvor. Foto: Pekka Pääkkö

Peter Wistrand tycker att räckena är bra. Men vägen är fortfarande farlig menar han.

– Vägen borde byggas om. De borde raka ut vägen. Men risken är ju då att hastigheten bara blir högre, säger han fundersamt.

Skylten varnar för vägen. Trafikverket har också satsat på skyltar som lättare ger vika vid kollisioner. Foto: Pekka Pääkkö

 

Peter har mångårig erfarenhet av vägen både som bilist och lastbilschaufför. Han berättar att han blivit påkörd två gånger bakifrån med personbil. Det har hänt inne i stan. Foto: Pekka Pääkkö

 

Anna-Sofia Welander som är trafiksäkerhetsstrateg på Trafikverket och utrett Slingerbulten menar att rakare väg inte är aktuellt i nuläget.

Vägen är utpekad som en kulturhistoriskt värdefull väg av myndigheten.

Vid den slingriga vägen finns både historiska gravar, milstenar, en runsten och en fornborg.

Enligt Trafikverket finns här också berg med mossor och lavar med höga naturvärden. Anna-Sofia Welander hoppas ändå att satsningen ska ge effekt och minska både dödsolyckor och allvarliga olyckor.

– Det blir målkonflikter. Vi är tvungna att ta hänsyn till olika värden. Nu får det gå ganska lång tid innan vi kan utvärdera åtgärderna, säger Anna-Sofia Welander.

Fakta

Trafikverkets åtgärder på Slingerbulten

  • Sänkt hastighet på vissa sträckor.
  • Förstärkta stödremsor asfalten, särskilt i ytterkurvor
  • Utökad asfaltering på anslutande vägar för att minska risk för grus på Slingerbulten
  • Nya vägräcken med underglidningsskydd på kortare sträckor
  • Utbyte av äldre, farliga vägräcken och räckesavslut.
  • Borttagning av ett antal träd och stubbar nära vägen
  • Övertäckta dikesbrunnar
  • Utbyte till svagare skyltar, stolpar och reflexstolpar
  • Slyröjning för bättre sikt
Källa: Trafikverket
Visa merVisa mindre