Petad chef sågar Farstaplanerna

I två år ledde han arbetet med Tyngdpunkt Farsta. Nu sågar tidigare projektledaren Nils Sylwan det förslag som har presenterats för Farstaborna. – Det är min plikt att starta en diskussion, säger han.

  • Publicerad 16:15, 3 aug 2015

Förra veckan var sista chansen att tycka till om programförslaget Tyngdpunkt Farsta. Många Farstabor passade på att vädra sina åsikter (se artikel här intill).

Men den tyngsta kritiken kommer inte från boende i Farsta utan – något oväntat – från Nils Sylwan, som själv satt som projektedare för Tyngdpunkt Farsta fram till början av 2015.

– Förslaget för Farsta centrum borde göras om helt. Det är oerhört vagt och dåligt. Uppdraget att bygga en stadskärna i en promenadstad har inte tagits på allvar, säger han till Mitt i Söderort.

I ett 34 sidor långt yttrande går han först igenom den höga målsättningen för projektet: Farsta skulle bli Söderorts nav; en förebild för kommande stadsomvandlingar. Därefter sågar han det nuvarande förslaget på punkt efter punkt:

*de kommersiella lokalerna är för få

*idrottssatsningen blir inte av

*satsning på näringsliv saknas

*analys av framtida skol- och kulturbehov saknas

*bebyggelsen i centrum är dåligt planerad

Udden är riktad mot stadens politiker. Enligt Nils Sylwan har de varken bidragit med engagemang eller resurser för att förverkliga visionerna om framtidens Farsta.

Men den kanske allvarligaste kritiken gäller att Farstaborna inte fått ta ställning till alternativa arkitektförslag. Uppdraget att skissa på framtidens Farsta gick till tre firmor. Men bara ett av förslagen redovisades under samrådet.

– Att bara snöa in på ett förslag är ju rent självmål. Nu tror politiker och allmänhet att det här är enda alternativet. De andra förslagen har bättre lösningar på många av frågorna.

I början av 2015 fick Nils Sylwan sluta som projektledare för Tyngdpunkt Farsta. Han tror att hans åsikter om centrumfrågan kan ha spelat in.

Man kan tolka din kritik som ett sätt att slå tillbaka.

– Den som tror det får väl läsa det jag skrivit. Det viktiga är att det blir bra i Farsta.

Kommentarerna till Nils Sylwans kritik är försiktiga.

– Jag är glad över hans och många andras engagemang för Farsta och Stockholm. Det är viktigt att så här stora projekt blir bra och genomarbetade. Därför är det centralt att vi får med oss många synpunkter, säger stadsbyggnadsrådet Roger Mogert (S).

– Många av hans synpunkter är vettiga. Förhoppningsvis leder det här till en diskussion som kan förbättra projektet, säger Anna-Stina Bokander, nuvarande projektledare för Tyngdpunkt Farsta.

Varför redovisades bara ett av arkitektförslagen?

– Det är inte ovanligt att man gör så. Det kan bli otydligt att visa upp tre förslag. Men självklart finns det goda idéer även i de andra förslagen som vi kan använda oss av.

Fakta

Detta är Tyngdpunkt Farsta

Stockholms politiker vill ha fler ”täta och innehållsrika stadsdelar”.

Farsta har pekats ut som en sådan plats, en tyngdpunkt.

Enligt Tyngdpunkt Farsta ska 8000 nya bostäder byggas.

Samtidigt ska handel, verksamheter och service utvecklas.

Målet är en ”komplett, modern och promenadvänlig stadsdel” och att stärka Farstas roll som ”betydande centrum i Söderort”.

Visa merVisa mindre

Och Farstaborna rustar för strid

Samrådet är över. Mitt i Söderort har gått igenom Farstabornas synpunkter på byggplanerna – och hittat flera heta stridsfrågor.

Tyngdpunkt Farsta-förslaget har knappast mötts av applåder hittills. I likhet med Nils Sylwan anser både Farsta stadsdelsnämnd och Skönhetsrådet att förslaget lider av stora brister. Men vad tycker invånarna själva? Här är några av de frågor som sticker ut:

*Campingstugorna. Många slåss för att rädda Hökarängens friluftsområde – en kamp som redan gett resultat i form av löfte att bevara i alla fall delar av området.

*Nykroppagatan. Boende på och i närheten sågar planerna på nya hus. ”Vi riskerar att få bo i ständig skugga”, skriver ett par.

*Munkforsplan. För många och höga hus, grönska försvinner. Bland kritikerna finns tecknaren Robert Nyberg, som med pennans hjälp har gett sin syn på förändringen (se bilden på första sidan).

– Jag tror att omfattningen av det här projektet har gått upp för folk först nu, säger han.

*Magelungen. Många vill att grönskan utmed sjön bevaras.

Mest positiva är Farstaborna till att det byggs på parkeringarna och i Teliaområdet.

– Där ingen bor har man inget emot att det byggs. Det svåra är platser som Nykroppagatan där boendemiljön påverkas för många. Vi har inte tagit ställning till inkomna synpunkter än, men i december hoppas vi presentera ett bearbetat förslag för politikerna, säger Anna-Stina Bokander, projektledare för Tyngdpunkt Farsta.