"Vi är många som är missnöjda och ledsna för att Kravatten tillintetgjorts", säger Julia Storm (till vänster). Hon och Lea Sarocchi känner sig svikna av stadsdelsförvaltningen. Foto: Märta Lefvert

Personer med psykisk ohälsa blir av med mötesplatser

På kort tid har två träfflokaler för personer med psykisk ohälsa stängt i Hägersten-Älvsjö. Nu ska alla åka till Solbergagården. "Ett svek", tycker Lea Sarocchi.

  • Publicerad 06:40, 25 jan 2021

En del har social fobi och är rädda för förändringar.

I flera år var Kravatten vid Telefonplan en trygg punkt för Julia Storm, 28, och Lea Sarocchi, 29. Där spelade de instrument, kom i gång med gymträning, skapade med lera, målade – eller bara fanns till. Där kunde de vara sig själva i en lugn miljö, med personal som de byggt upp en relation till.

Men i september stängde Kravatten, som var en träfflokal för människor med psykisk ohälsa, och flera anställda fick sluta. Sedan dess får de cirka 30 personer som brukade gå dit i stället ta sig till träfflokalen Rondellen i Solbergagården i Älvsjö.

Deras tid har också kraftigt skurits ner, eftersom den delas med andra verksamheter i gården.

– Förut kunde vi komma under hela dagen, nu är det framför allt på eftermiddagar. Det blir jättesvårt eftersom jag inte kan planera in när jag mår såpass bra att jag orkar ta mig hit. Det är många som har det så och som får stor ångest av att passa tider, säger Lea Sarocchi.

Svårt att samtala

Mitt i träffar henne och Julia Storm utanför Solbergagården, en vacker gul byggnad med en stor trädgård. Men den fina miljön hjälper knappast upp situationen för dem. I stället berättar de att de saknar den personal som slutat enormt, att de känner rädsla för att vara i vägen eftersom människor med så olika behov finns här och att varken instrument eller träningsredskap hittills har skickats från Kravatten.

Det tycker också att de är svårt att ha stödsamtal.

– Det är så lyhört här att man hör vad det pratas om i matsalen när man är på övervåningen. Då är det svårt att ha förtroliga samtal med personalen, säger Julia Storm.

Träfflokalen Kravatten var en trygg punkt för Julia Storm, Lea Sarocchi och många andra. De är oroliga för följderna av sammanslagningen – för sig själva och andra. Foto: Märta Lefvert

Många har social fobi

Vid årsskiftet stängde ytterligare en träfflokal i stadsdelen. Det var Tora i Örnsberg, dit framför allt äldre personer med psykisk ohälsa kom. Nu ska också de vara i Rondellen.

– En del har social fobi och är rädda för förändringar. Det kan vara väldigt svårt för dem att åka buss och tunnelbana, säger Anita Thisell, ledamot i stadsdelens råd för funktionshinderfrågor.

"Nödvändig åtgärd"

Rådet är mycket kritiskt till sammanslagningen, som sker sedan två stadsdelar blivit Hägersten-Älvsjö. Men Carina Cronwall, tf chef vid avdelningen för social omsorg, menar att den är nödvändig.

– För att upprätthålla en vettig kvalitet behöver vi samutnyttja de lokaler och den personal som finns. Det finns ekonomiska nackdelar med att ha kvar träfflolkalsverksamhet i tre olika lokaler och det är inte försvarbart när socialpsykiatrin går med underskott, säger hon.

Carina Cronwall menar också att det är lättare för personalen att utvecklas vid en större enhet och att det gynnar besökarna. Hon påpekar också att träfflokalerna inte är lagstadgade.

– Jag förstår att förändringen kan kännas svår. Verksamheterna är betydelsefulla för många. Vi är ändå glada att vi kan erbjuda den här öppna verksamheten som ett komplement till andra, biståndsbedömda insatser för personer med psykisk ohälsa.

"Längre sjukskrivningar"

Lea Sarocchi är dock rädd för tråkiga följder.

– Det här påverkar våra sjukdomstillstånd. Jag förstår att budgeten måste hållas men resultatet kommer att bli ökade slutenvårdskostnader och längre sjukskrivningar.

I Solbergagården ryms flera verksamheter för personer med psykiska eller sociala problem. Foto: Märta Lefvert

Tre träfflokaler har blivit en

Vid träfflokaler bedrivs öppen, icke lagstadgad verksamhet. De är ett stöd för personer med psykisk ohälsa, som ges utan biståndsbedömning.

Förut fanns Tora i Örnsberg, Kravatten vid Telefonplan och Rondellen i Solbergagården. Nu har träfflokalerna slagits samman till en enda, i Solbergagården i Älvsjö. Gården ska tillgänglighetsanpassas under våren.

Gården disponeras av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), där man har föreningsdriven verksamhet.

Lokalerna är öppna även under pandemin. Ansvariga ser till verksamheten är säker.

Visa merVisa mindre