Personer inom äldreomsorgen i Haninge har smittats av corona

Haninge kommun bekräftar på fredagen att det finns bekräftade smittade personer av coronaviruset i Haninge. – Vi följer mycket noga de rutiner som finns när det gäller smittspridning och vi har snabbt kopplat in övriga i vårdkedjan, säger Siw Lidestål, Haninges social- och äldredirektör.

  • Publicerad 13:28, 20 mar 2020

Haninge kommun bekräftar på fredagen att det finns bekräftade coronafall inom kommunens äldreomsorg.

– Region Stockholm med ansvarig läkare i samråd med Smittskydd Stockholm har hand om vårdkedjan i första hand. Vi har ett mycket gott samarbete kring detta. Eftersom det råder patientsekretess och säkerhet kan vi inte kommentera mer än så här i nuläget, säger Siw Lidestål, social- och äldredirektör i Haninge kommun.

Personalen följer riktlinjerna

Äldreomsorgen har vidtagit ett antal skärpta åtgärder för att hålla smittan isolerad.

Personalen arbetar efter riktlinjerna från Vårdhygien och Region Stockholm.

– Nu gäller det att vi alla fortsätter att hjälpas åt med att begränsa smittspridningen. Det är viktigt att vi alla följer de råd som finns, framförallt att hålla en god hygien. Stanna hemma när du är sjuk, säger Siw Lidestål.

Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro

Siw Lideståhl, social- och äldredirektör på Haninge kommun

Folkhälsomyndigheten uppmanar personer över 70 år att begränsa sina kontakter med andra människor så långt som möjligt. Sedan tidigare har Haninge kommun infört besöksstopp på sina vård- och omsorgsboenden.

– Vi har stor förståelse för att den här situationen kan skapa oro och vi tar den på stort allvar. Vi ber också allmänheten att hjälpa till att förhindra ryktesspridning, att man är källkritisk och inte delar osäker information, säger Siw Lidestål.

Haninge kommun vill inte uppge om det är brukare eller anställda som smittats med hänvisning till patientsekretessen, enligt Håkan Filipsson, pressinformatör på Haninge kommun.

– Det kan bara Region Stockholm avgöra. Men vi har vidtagit åtgärder och säkerställt rutiner för att skydda både de som bor och arbetar inom våra verksamheter så att alla rutiner följs, säger han.

På sin hemsida uppdaterar Haninge kommun dagligen situationen kring coronaviruset i Haninge.

Personer i Tyresö drabbade sedan tidigare

Sedan tidigare har personer i bland annat Tyresö kommun bekräftats bära på smittan, och coronaviruset väntas sprida sig ännu snabbare  i regionen de närmaste veckorna.