Foto: Ylva Bergman

Personalflykt från socialen: "Det är fritt fall här"

Det råder kristillstånd på socialen i Hägersten-Liljeholmen. Enligt en källa ska 12 medarbetare ha sagt upp sig under de senaste veckorna. "Det känns som fritt fall".

  • Publicerad 06:29, 22 jun 2017

Personalflykten ska bero på ett förslag på en omorganisation som presenterades av ledningen i mitten av maj. Det handlar bland annat om nedskärningar bland mellanchefer på avdelningen för barn- och ungdomsenheten. Anledningen är att man vill spara pengar.

En anställd som vill vara anonym berättar för StockholmDirekt om de senaste veckornas turbulens.

– Det har varit jobbigt, känslosamt. Väldigt många har sagt upp sig eftersom de tycker att processen har gått konstigt till. Kring årsskiftet undersökte ledningen vad medarbetarna tyckte var bra och dåligt på arbetsplatsen. Det vi tog upp då går man helt emot nu med det här förslaget.

Många har mått dåligt

Under loppet av fyra veckor har 12 personer sagt upp sig, varav fyra är biträdande enhetschefer, berättar den anställde. Enligt vår källa, som själv ska sluta, är det fler på väg.

– Det är fritt fall här. Någon sade att det är som en dammlucka och det stämmer, folk flyr.

Rektorn: "Skolor har blivit en förlängd socialtjänst"

Den huvudsakliga kritiken handlar om att medarbetarna inte har tillräcklig insyn i processer som berör dem. Facket har lämnat begäran till Arbetsmiljöverket om åtgärder för att förbättra situationen. På avdelningen har man haft en arbetsplatsträff där medarbetarna kunde ställa sina frågor till avdelningschefen, men förslaget som presenterades i mitten av maj är oförändrat.

Bekräftar att flera slutar

Den anställde berättar att personalen både vänder sig emot bristen på information men också hur förslaget för omorganiseringen ser ut.

– Våra närmsta chefer skulle få större grupper, fler medarbetare under sig och ett personalansvar som de inte har haft tidigare. Ett jobb som redan är svårt skulle bli ännu svårare, säger den anställde och fortsätter:

Älvsjö testar nytt grepp för att få stopp på stök och kriminalitet

– Väldigt många pratar om att man inte kan vara kvar och söker andra jobb. Vi är många som har jobbat här länge och avdelningen tappar väldigt mycket erfarenhet. I slutändan är det klienterna som drabbas.

StockholmDirekt har sökt avdelningschefen Toni Mellblom utan resultat. På senaste stadsdelsnämndsmötet motiverade han omorganisationen med att enheten måste komma till rätta med sitt underskott. Han bekräftade även då att flera har sagt upp sig.

Tanken är att organisationen ska sjösättas i september.