Personalen på Svenska kraftnät säger att de är rädda för att bli träffade av golfbollar. Foto: Erik Lejdelin

Personalen rädda för felslagna golfbollar

Personalen på Svenska kraftnät i Danderyd lever i rädsla över att bli träffade av golfbollar från den närliggande driving rangen. Nu har domstolen beslutat att Danderyds kommun ska utreda ärendet vidare.

  • Publicerad 16:21, 26 jun 2018

På Golfcenter Danderyd är det många som slappnar av med att slå några bollar. Men det är inte alla som är lika glada, personalen på Svenska kraftnäts anläggning har i åratal plågats av felslagna bollar.

– Golfbollarna kan träffa våra medarbetare och entreprenörer som arbetar inom anläggningen, så det är en arbetsmiljörisk. Därtill kan bollarna även skada utrustning inom området och med det orsaka störningar i elförsörjningen i Stockholm, säger Carina Netterlind, pressansvarig på Svenska Kraftnät.

Här är det fullt tillräckligt med att det finns en stor risk för att träffas av en boll.

Carina Netterlind, pressansvarig på Svenska Kraftnät

Hon säger att de under en lång tid fört en dialog med klubben och att de har vidtagit ett antal åtgärder som Svenska kraftnät varit med och delfinansierat.

– Tyvärr har det visat sig att dessa åtgärder inte är tillräckliga.

Har någon någonsin träffats av en golfboll?

– Enligt de uppgifter jag har finns det inte dokumenterat, men här är det fullt tillräckligt med att det finns en stor risk för att träffas av en boll.

Kommunen har inte bestämt sig

Tvisten har tagit sig hela vägen upp till Mark- och miljödomstolen där man beslutade att kommunen skulle fortsätta utreda hur man ska gå vidare. Men kommunen har ännu inte bestämt om man ska överklaga miljödomstolens beslut.

– Vi funderar just nu om vi ska göra det. Jag kan tycka att det fanns en del otydligheter i domen, som kan vara värda att titta på igen. Sen kan jag tycka det är värt att överklaga just för att det inte finns  något högre rättsavgörande när det gäller den här typen av verksamhet. Det kan vara intressant att få praxis om detta, säger Anders Bergstrand (M), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Han tycker också att ärendet egentligen är ett fall för arbetsmiljölagen snarare än för miljöbalken.

Golfklubben var först

Golfklubben vill i nuläget inte kommentera ärendet ytterligare utan hänvisar till kommunen, men man har i intervju med Dagens nyheter pekat på att de etablerade sig först på platsen. Ett argument som Svenska kraftnät avfärdar.

– Det är inte relevant. Vår stationsanläggning är detaljplanelagd och om man bedriver en verksamhet behöver man beakta det som finns i området, säger Carina Netterlind.

Vilka åtgärder vill ni se?

– Vi avvaktar nu vad Danderyds kommun kommer fram till vad gäller förslag på ytterligare åtgärder.