Täby friskola Foto: Erik Lejdelin

Personalbrist: Täby friskola byter till distansundervisning

Från och med måndag kommer Täby friskolor övergå till distansundervisning.

  • Publicerad 17:21, 20 mar 2020

Täby friskola med cirka 900 grundskoleelever kommer från och med måndag bedriva sin verksamhet på distans.

Vissa får komma

De barn från förskoleklass till årskurs 6 vars föräldrar arbetar med samhällsviktiga yrken kommer få möjlighet att vara på skolan.

Även elever med hemmasituationer som inte fungerar för distansundervisning kommer få hjälp på skolan. Detta gäller alla från förskoleklass till årskurs 9.

Omöjligt att hitta vikarier

Niklas Pålsson

Handlar om personalbrist

Skolans VD Niklas Pålsson säger att beslutet att övergå till distansundervisning beror på att de lider av personalbrist.

– Frånvaron hos personalen har efter sportlovet hela tiden ökat och nu nått en punkt där vi känner att vi kommer kunna ge en bättre undervisning om i går över till distans. Vi kan inte längre garantera en hög kvalité med det klassiska upplägget.

Har ni inte kunnat sätta in vikarier?

– Det har den senaste tiden varit omöjligt att hitta vikarier, säger Niklas Pålsson.

En upplevelse för barnen

Under veckan som gått har alla elever haft studiedagar för att ge lärarna möjligheten att ställa om till distansundervisningen.

– I och med att vi går över till distansundervisning kommer vi också kunna aktivera många av de lärare som av olika anledningar tvingats vara hemma den senaste tiden.

Hur ska de allra yngsta klara distansundervisningen?

Jag får fantastisk återkoppling på hur de yngre barnen jobbar med digitala läromedel. Det kommer bli en bra upplevelse för barnen. Sen måste vi utvärdera detta. Det är nog naivt att tro att vi ska ha alla svaren nu.

Det här betyder ju att många föräldrar måste involvera sig och vara hemma, hur tänker ni kring det?

– Jag förstår att det blir en frustration att föräldrar måste stanna hemma. Det är inte med vilje jag sätter dom i den situationen. Men tyvärr innebär detta att en del föräldrar måste stanna hemma och stötta sina barn. Vi är i lite av en undantagssituation och det blir en del konsekvenser som inte är önskvärda. Men jag måste ändå tänka på skolan i stort.

Niklas Pålsson menar att beslutet är taget med grund i regeringens senaste förordning där huvudmannen utifrån fyra olika skäl nu kan välja att ändra i sin undervisning.

– En av punkterna handlade om lärarbrist. Och det är den bedömningen vi gjort nu, säger han.

Hur länge kommer detta pågå?

– Det är omöjlig att svara på och jag tycker att det är fel att ingjuta någon slags trygghet i både barn och föräldrar att inge falska förhoppningar. Vi säger tillsvidare. Nu ska vi få detta att rulla och inte hatta för mycket.