PROTESTER. Hemtjänstpersonal iförda munskydd demonstrerade och ställde frågor till Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden nu i tisdags. Foto: Pernilla Fagerström

Personal protesterar mot nedläggning av hemtjänst

"Lägg inte ner kommunal hemtjänst. Måste finnas valfrihet." Stämningen var upprörd när hemtjänstpersonal demonstrerade utanför kommunhuset på tisdagen mot förslaget att lägga ner hemtjänsten.

  • Publicerad 17:02, 17 nov 2020

– Ni lever i en drömvärd. Det tar tid att ta hand om äldre. Vi har noll minuter på oss från en kund till en annan, hur går det ihop?

– Vad händer om de privata utförarna går i konkurs?

Frågorna var många och stämningen upprörd när hemtjänstpersonal samlades utanför kommunhuset i tisdags. Iförda munskydd demonstrerade de och ställde frågor till Karl Henriksson (KD), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det var förra fredagen som nyheten att all kommunal hemtjänst i Huddinge kan avvecklas slog ner som en bomb. Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om nedläggning på ett extrainsatt möte den 26 november.

Orsaken är att verksamheten har haft ett underskott på sammanlagt 150 miljoner kronor de senaste fem åren.

Kommunen har planeringsansvar

I dag har 750 äldre kommunal hemtjänst i kommunen. Dessutom är 158 personer anställda inom den kommunala hemtjänsten. Majoriteten av dem kommer att förlora jobbet.

– Kommunen har planeringsansvar för hemtjänsten. Om de privata företagen väljer att dra sig ur av olika skäl – vilket har hänt tidigare – har kommunen sett till att kunderna får fortsatt hemtjänst. Det ansvaret kan man inte föra över på de privata utförarna, säger Lennart Eriksson, ordförande för Kommunal i Huddinge.

Karl Henriksson är inte orolig över en sådan situation.

– Vi hade en utförare som vi underkände för bara ett halvår sedan, där såg vi snart att de kunderna, liksom personalen, sögs upp av andra privata utförare. Vi ser inte det som en stor risk att kommunen skulle behöva gå in och starta upp hemtjänst igen, säger han

Lennart Eriksson vänder sig också emot den ekonomiska motiveringen.

– Vi har varit i kontakt med fyra enhetschefer som bedömer att de kommer att ha en budget i balans för 2021. Men tjänsteutlåtandet skrevs innan de gjort den bedömningen. Huddinge har tidigare haft en av de lägsta ersättningsnivåerna i länet, säger han.

Enligt Karl Henriksson är förvaltningens bedömning att det inte är realistiskt med en budget i balans för nästa år.