Vem ska ta hand om ditt barn i dag? Foto: Ylva Bergman

Personal på förskolan uppmanas att byta jobb för att höja lönen

I snitt var femte av stadens förskollärare eller barnskötare i innerstan slutade förra året. En orsak till den höga personalomsättningen är jakten på högre lön. Karusellen drivs på av facket.

  • Publicerad 06:30, 16 mar 2017

Personalomsättningen i förskolorna är stor. På vissa har uppemot hälften av personalen bytts ut på bara ett år, visar en rundringning som vi gjort bland förskolechefer i Stockholms stad.

”Ibland vet barnen inte vad pedagoger eller vikarier heter, det finns barn som inte vågar gå på toaletten på hela dagen med okända människor. Personalen är sjukskrivna eller har bytt till andra förskolor. Det är oro bland barnen och föräldrarna som ifrågasätter en sak: vad de gör för att behålla personalen som finns.”

Så ska Hässelby-Vällingby locka fler förskollärare

Berättelsen är från en förälder på en förskola i stan. Enligt siffror från stadsdelarna i innerstan slutade runt var femte förskollärare eller barnskötare i de kommunala förskolorna förra året. Men i en del förskoleområden var det uppemot hälften.

Med hög personalomsättning kommer ofta även sjukskrivningar och vikarier då arbetsbelastningen i förskolor där många byter jobb kan bli för stor. Dessutom gör ruljansen att barnen ställs inför nya vuxna ansikten hela tiden.

En av anledningarna till personalkarusellen är jakten på högre lön.

Kritik mot generösa regler i förskolan: Fel satsa på rätt till heltid för alla barn

Att byta jobb är en av få möjligheter förskollärare har för att höja sin lön. Och då det råder stor brist på förskollärare i Stockholm har förskollärare alla möjligheter att söka sig vidare.

I dag ligger medianlönen för förskollärare inom staden på 32 920 kronor i månaden. Men det går att tjäna mer.

– Det råder huggsexa om förskollärare och barnskötare och man kan öka 8 000 kronor på att byta förskola. Folk har slutat i vår enhet, höjt lönen, sen kommit tillbaka. Tänk på hur det påverkar barnen, säger en förskollärare som bytt stadsdel.

Flyttningarna sker inom och mellan stadsdelarna i Stockholms stad – som drar i personalen för att nå målet på 40 procent utbildade.

Får inte tävla inbördes

Konkurrensen står mellan stadsdelar och kommunala förskolor – trots att staden inte vill att de egna verksamheterna ska tävla om personal.

– Vi borde inte konkurrera med andra stadsdelar, samtidigt måste vi tillgodose behoven i vår egna verksamhet. Men lön är inte det enda konkurrensmedlet, där ligger vi nog rätt lika i stan. Bra kvalité och många förskollärare är också sådant som lockar, säger Göran Sjöqvist, verksamhetsplanerare på Kungsholmen.

Karusellen får extra skjuts av att fackförbunden eldar på. De uppmanar medlemmar att byta jobb just för att kunna höja sin lön.

– Det finns ingen logik i lönesättningen i dag, så vi uppmanar våra medlemmar att byta jobb för att höja sin lön. Det är tråkigt, men så är det, säger Bengt Olsson, ombudsman på fackförbundet Kommunal Södermalm.

Kommunal engagerar ett stort antal barnskötare och efterlyser en tydlig lönestrategi från staden. Som läget ser ut nu är den högst betalda barnskötaren ofta nyanställd, enligt Bengt Olsson.

"Staden måste ta ett helhetsgrepp"

Han får medhåll av Hanna Ahnqvist på Lärarförbundet i Stockholm. Stockholms stad behöver höja lönerna och erbjuda bättre utvecklingsmöjligheter i form av exempelvis karriärtjänster för förskollärarna för att göra jobbet mer attraktivt.

En minst lika viktig sak som lönen för att få personal att stanna och för att kunna rekrytera nya, är att se till att förskollärare får möjlighet att göra sitt jobb enligt Hanna Ahnqvist.

– I dag är förutsättningarna olika på alla förskolor. Staden måste ta ett helhetsgrepp och bestämma hur de vill att förskollärartjänsten ska se ut, säger hon.

Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) är grundproblemet en generell personalbrist till följd av för få utbildningsplatser.

I Stockholm utexamineras 500-600 förskolelärare varje år. Samtliga av dem skulle behöva gå direkt till kommunal anställning, för att mota bristen i grind.

– Det här är en flaskhals som är statens ansvar. Vi är helt beroende av dem och för en tät dialog med staten och lärosäten för att öka antalet platser. De jobbar på det, säger Olle Burell.

Han förstår att pengar såklart är viktig när det gäller att locka, men understryker att Stockholm där ligger i framkant. Ett större problem enligt honom är bostadsbristen.

– Det här är en attraktiv arbetsmarknad och jag tror det finns gott om lärare ute i landet som skulle vilja jobba här. Men de lyckas inte få bostad.

Hur ser du på att stadsdelarna bjuder över varandra i lön (konkurrerar) om förskollärarna för att fylla sina kvoter?

– Stockholms stad har en gemensam lönepolicy som ska minska risken för att stadsdelarna snor personal av varandra. Samtidigt är ju alla medarbetare fria att söka sig till nya utmaningar, så om staden är alltför rigid är ju risken att vi förlorar många förskollärare till andra arbetsgivare, säger Olle Burell.

Stockholm har stor brist på förskollärare. Genrebild. Foto: Direktpress

Så många slutade 2016

Vi har försökt att teckna en bild av personalomsättning inom förskolan i Stockholms stad. Vi har granskat hur många förskollärare och barnskötare som har avslutat en anställning under 2016 på någon av stadens kommunala förskolor i innerstadsstadsdelarna.

Förskollärare och barnskötare som avslutade en anställning under 2016

Kungsholmen: 105 personer av 454 stycken. Det motsvarar 23%

Östermalm: 93 av 390 personer = 24%

Södermalm: 133 av 747 perosoner = 17%

Norrmalm: 100 av 464 personer = 22%

Visa merVisa mindre

Medianlön förskolepersonal i Stockholms stad

Förskollärare

Män: 32 620 kr/mån

Kvinnor 33 000

Alla: 32 920

Barnskötare

Män: 23 150

Kvinnor: 24 100

Alla: 24 000

Källa: Stockholms stads lönestatik 161027

Visa merVisa mindre

Så många nya behövs

Stockholm måste anställa 1 200 barnskötare och förskollärare per år fram till 2024. Sedan ökar behovet till 1 400 per år.

För att klara målet på 40 procent utbildade förskollärare måste staden rekrytera 500-600 förskollärare per år.

Detta ska ställas mot de 500 förskollärare som utexamineras i Stockholms närområde varje år.

Källa: Utbildningsförvaltningens nya kompentensförsörjningsplan

Visa merVisa mindre

Så ska staden behålla personalen

Stockholm har tagit fram en strategi för att behålla fler i förskolan, bland annat genom:

* Kompetensutvecklingsinsatser för förskollärare.

* Jobba med närliggande utbildningar för att öka antalet platser på förskollärarprogrammet.

* Karriärtjänster.

* Erbjuda barnskötarutbildning till medarbetare utan pedagogisk grundutbildning.

* Collegeutbildning för barnskötare.

* Utreda möjligheten att starta bemanningsteam/vikariepool för större kontinuitet.

Källa: Utbildningsförvaltningens nya kompentensförsörjningsplan

Visa merVisa mindre