Den demente mannen kände sig rädd och orolig efter slaget. Foto: Mostphotos

Personal örfilade dement på äldrehem

En dement man blev slagen i ansiktet av en medarbetare på ett äldreboende i Solna. Efter en lex Sarah-utredning har den anställde fått sparken.

  • Publicerad 13:00, 19 sep 2018

På boendet bor äldre varav flera med demenssjukdom.

Det var i mars i år som en medarbetare på hemmet örfilade en dement man i ansiktet. Händelsen bevittnades av en kollega som slog larm. Mannen fick skador på haka, näsben och ena sidan av ansiktet, och kände sig efteråt orolig.

Polisanmält och IVO-anmält

Händelsen polisanmäldes och IVO-anmäldes och har utretts enligt lex Sarah.

Enligt den lex Sarah-utredning som följde ledde ”medarbetarens hårdhänta agerande till stor fysisk smärta” och kan ses som ett ”psykiskt och fysiskt övergrepp” mot mannen. Det bedöms som särskilt allvarligt då han varit i beroendeställning till medarbetaren.

Fick sparken

Medarbetaren, som jobbat länge inom äldreomsorgen och dessutom bedömts vara mycket kompetent, har konsekvent nekat till misshandeln. Utredningen har dock uteslutit att den boende kan ha fått ansiktsskadorna på annat sätt.

Medarbetaren stängdes av under utredningen och har nu fått sparken.