Efter den första mätningen på Rekordvägen, där Per Blom bor, tätades bottenplattan för att radonet inte skulle tränga in i lägenheterna. Men åtgärderna var inte tillräckliga. Foto: Sebastian Davidsson

Pers lägenhet har hög halt farlig gas

Varje år får 500 svenskar cancer av radon i bostäder. Lägenheter på sex gator i Värmdö har för höga halter av den radioaktiva gasen. Per Blom fick ingen information när han flyttade in med sina två söner. – Det är skandalöst, säger han.

  • Publicerad 17:01, 23 mar 2014

Per Blom flyttade in i trean på Rekordvägen i Gustavsberg i augusti förra året. Då visste det kommunala bolaget Värmdö bostäder om att halterna av radon låg över gränsvärdet. Men Per Blom fick inte kännedom om de hälsofarliga halterna.

– Hade jag vetat om de här värdena hade jag sagt ”nej tack, skulle inte tro det”. Jag skulle ju flytta med mina två barn, säger han.

Värmdö bostäder skickade förrförra veckan ett brev där det stod att radonhalterna var fortsatt höga efter en andra mätning.

– Jag hade inte en susning, säger Per Blom.

Nio lägenheter på Rekordvägen har för höga radonvärden. Men även Renvägen, Markörstigen, Björnskogsvägen, Kullsvedsvägen och Björkåsvägen är drabbade. På de fyra sistnämnda gatorna är det ännu osäkert om vidtagna åtgärder har sänkt radonhalten eller inte.

Per Blom tycker att det är dåligt av hyresvärden att inte informera sina hyresgäster om mätnings­resultaten direkt.

Därför startade han ”Radonkampen Värmdö” på Facebook. Över 450 personer har delat Per Bloms första inlägg, ett argt brev till hyresvärden.

– Det här har fått missnöjes­bägaren att rinna över, säger han.

Målet med gruppen, som har nära 80 medlemmar, är att belysa ämnet.

– Upp med skiten till ytan bara, säger Per Blom, som dessutom har kopplat in Hyresgästföreningen för att driva frågan om hyresnedsättning för de drabbade.

Per Blom är aktiv i Socialdemokraterna, han är ersättare i Värmdös utbildningsstyrelse, men han vill betona att detta engagemang är högst personligt.

– Jag gör det här som pappa, inte som politiker, säger han.

Husen på Rekordvägen stod färdiga 2008. Radonvärdet i marken mättes innan bygget startade och resultatet visade inga förhöjda värden. Enligt Peter Anrin, ekonomichef på Värmdö bostäder AB, uppkom de höga radonhalterna när berget under husen sprängdes.

– När man rotade runt i berget så lösgjordes radonet, säger han.

Borde inte hyresgäster, som kanske har barn eller är rökare, få kännedom om riskerna?

Det är väl en sak vi har lärt oss av det här, vi inser att vi bör bli tydligare med den här typen av information, säger Peter Anrin.

Det här har fått missnöjesbägaren att rinna över.Per Blom, hyresgäst

Fakta

Rökare drabbas värst av radon

Varje år får ungefär 500 personer i Sverige av lungcancer som orsakats av radon i bostäder. Rökare har störst risk att drabbas.

Lungcancer är den enda kända hälsorisken med radon. Det tar 15–40 år för en person som utsatts för radon att få lungcancer.

Gränsvärdet är 200 becquerel per kubikmeter.

Det högsta värdet på Rekordvägen är 540 becquerel per kubikmeter.

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Visa merVisa mindre